Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο ΣουλίουΣυνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στις 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 29 θεματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικού προγράμματος, Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2017.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 5ο : Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα Φάση ,με κωδικό ΟΠΣ 5002212».

ΘΕΜΑ 6ο : Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία .

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων ,για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 10ο : Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων.

ΘΕΜΑ 11ο : Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών επί αιτήσεως δημότη.

ΘΕΜΑ 12ο : Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών (α.- Επί αιτήσεων δημοτών, β.- Επί αυτεπάγγελτου ελέγχου υπηρεσίας).

ΘΕΜΑ 13ο : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

ΘΕΜΑ 14ο : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ*.

ΘΕΜΑ 15ο : Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ» Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ *.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ *.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ *.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΚΡΙΚΑΣ *.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ *.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: * ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ * του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ* ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ*.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: * ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *.

ΘΕΜΑ 25ο : Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

ΘΕΜΑ 26ο : Παραλαβή μελέτης : *ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

ΘΕΜΑ 27ο : Παραλαβή μελέτης: *ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

ΘΕΜΑ 28ο : Παραλαβή μελέτης: *ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

ΘΕΜΑ 29ο : Επικαιροποίηση των μελετών :α) *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ* και β) *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΥΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.


 
Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 19, 2016 Rating: 5

Σελίδες