Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2016. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον καθαρισμό και λειτουργία των δημόσιων τουαλετών που ευρίσκονται επί της πλατείας Δημαρχείου, για διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Συμμετοχή σε έξοδα εκδήλωσης της «ΦΛΟΓΑΣ» και ψήφιση πίστωσης. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, που αφορά την έγκριση υψομετρικής μελέτης των περιμετρικών οδών του Ο.Τ. 16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης, του εγκεκριμένου σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ.42. 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκποίηση ή μη μετά από δημοπρασία, κοινοτικής έκτασης Ε=5.987,42τμ από το με αριθ. 425 τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Πλαταριάς έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις. 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη έκτασης εμβαδού 4.500τμ, που αποτελεί μέρος του τεμαχίου με αριθμό 504 στη θέση «Κοτσέκι» Διανομής έτους 1959 αγροκτήματος «Άγιος Βλάσιος – Καστρί – Ράγιο» στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις. 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη μέτρων που αφορούν την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου Ηγουμενίτσας λόγω επικινδυνότητας. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Χορήγηση ή μη, άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έκφραση γνώμης για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Δεκέμβριο 2016, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνες), για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του Ν.4264/2014 (βεβαιώσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε πωλητές λαϊκών αγορών). 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Εισήγηση της Επιτροπής επίλυσης θεμάτων με Αθίγγανους – Ρομά Δήμου Ηγουμενίτσας, σχετικά με την μεταστέγαση – χωροθέτηση καταυλισμού τους. 
-Εισηγητής: Κοσιώρης Σπυρίδων – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 18ο Επανεξέταση αιτήματος Τηλέμαχου Κανάκη για ολοκλήρωση της ανταλλαγής έκτασης ιδιοκτησίας του με δημοτική έκταση. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ανταλλαγή έκτασης εμβαδού 1174,00τ.μ. στη περιοχή «Βραχωνά» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.1” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ-ΣΥΒΟΤΩΝ” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ΒΛΑΧΑ) – Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ – Δ.Κ. ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΔΡΑΜΕΣΗΣ” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020 με τίτλο “Naval Heritage in the era of virtual reality” και ακρωνύμιο “NAVALE”, ως επικεφαλής εταίρος (Priority Axis 2, S.O.: 2.1). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020 με τίτλο “IMPROVING PUBLIC IMAGE THROUGH GREEN AND INCLUSIVE INTERVENTIONS” και ακρωνύμιο “I 4 GREEN”, ως εταίρος (Priority Axis 2, S.O.: 2.1) (Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Πάργας, Ελλάδα).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020 με τίτλο “Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa” και ακρωνύμιο DOCK-BI , ως εταίρος (Priority Axis 3, S.O.: 3.1) (Επικεφαλής Εταίρος Commune di Brindisi, Ιταλία). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.


 
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Νοεμβρίου 16, 2016 Rating: 5

Σελίδες