Την ένταξη στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" του Δικτύου Σ.Μ.Α. υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος ΚαχριμάνηςΈνα ακόμη σημαντικό βήμα για την προστασία του Περιβάλλοντος και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο σύνολο της Ηπείρου, έγινε σήμερα με την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη της ένταξης στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" της πράξης για το "Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σ.Μ.Α.", με συνολικό προϋπολογισμό 12.349.685 ευρώ.

Το δίκτυο περιλαμβάνει τους παρακάτω οκτώ Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, όπως προβλέπεται στον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου.


1. Σ.Μ.Α. Ιωαννίνων (με δυναμικότητα της τάξης των 146,34tn/d),
2. Σ.Μ.Α. Ζίτσας (με δυναμικότητα της τάξης των 30,3 tn/d),
3. Σ.Μ.Α. Πωγωνίου (με δυναμικότητα της τάξης των 49,5 tn/d)
4. Σ.Μ.Α. Μετσόβου (με δυναμικότητα της τάξης των 26,2 tn/d) της Π.Ε Ιωαννίνων,
5. Σ.Μ.Α Άρτας (με δυναμικότητα της τάξης των 86,48tn/d)
6. Σ.Μ.Α. Γ. Καραΐσκάκη (με δυναμικότητα της τάξης των 17,16 tn/d), της Π.Ε Άρτας,
7. Σ.Μ.Α. Ηγουμενίτσας (με δυναμικότητα της τάξης των 103,24 tn/d) της Π.Ε Θεσπρωτίας,
8. Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του Σ.Μ.Α Πρέβεζας (με δυναμικότητα της τάξης των 70 tn/d) της Π.Ε Πρέβεζας.

Τι θα περιλαμβάνουν οι Σ.Μ.Α.
Οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα περιλαμβάνουν κτιριακές ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις διοικητικές λειτουργίες, την εποπτεία – φύλαξη της
εγκατάστασης και τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Αναλυτικότερα τα έργα υποδομής κατά περίπτωση περιλαμβάνουν: 
Φυλάκιο (κτίριο) ελέγχου και Δίκτυα υποδομής (έργα εξωτερικών Η/Μ δικτύων, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου και άρδευσης, έργα οδοποιίας), Προστατευτική περίφραξη του χώρου (κατάλληλων διαστάσεων και χαρακτηριστικών), Πλατώματα ελιγμών, Χώροι στάθμευσης, Θέσεις απόθεσης container, Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, Σήμανση, Πύλη εσόδου - εξόδου, Υποδομή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των ΣΜΑ (έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου) και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης (για τον έλεγχο και την καταγραφή του βάρους εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων), Δεξαμενές νερού (για τις ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης), Σηπτική Δεξαμενή, Αντιπυρική ζώνη και έργα βελτίωσης της οδού πρόσβασης.

Η προμήθεια περιλαμβάνει: 17 Πρέσες απορριμμάτων, 17 Χοάνες απόρριψης απορριμμάτων, 47 Απορριμματοδέκτες (container) κλειστού τύπου, 12 Οχήματα μεταφοράς container, 8 Γεφυροπλάστιγγες, 6 Προκατασκευασμένους οικίσκους και 17 Μεταλλικές ράμπες.

Η πράξη ενάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας " Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος- Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων" του Ε.Π. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη". 


 
Την ένταξη στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" του Δικτύου Σ.Μ.Α. υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης Την ένταξη στο Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020" του Δικτύου Σ.Μ.Α. υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 03, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες