Θέση εργασίας για έναν καθαριστή στο Αρχαιολογικό Μουσείο ΗγουμενίτσαςΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα του Νομού Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Κύπρου 68, Τ.Κ. 46 100 Ηγουμενίτσα, υπόψη κας Γεωργίας Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 26550 29177/- 8). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ


Θέση εργασίας για έναν καθαριστή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Θέση εργασίας για έναν καθαριστή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Σεπτεμβρίου 04, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες