Αναστολή χορήγησης αδειών στους αστυνομικούς

Αναστολή χορήγησης αδειών στους αστυνομικούς


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α' 73).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 27/1988 «Άδειες προσωπικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α' 11).

3. Την υπ' αριθ. 80/2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β' 3058).

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, του περιορισμού της εξάπλωσής του και λήψης συναφών και αναγκαίων μέτρων που συνδέονται με την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ιδιαίτερου ένοπλου σώματος ασφαλείας.

5. Την από 16-3-2020 πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε τη χορήγηση των κανονικών και βραχειών αδειών στο ένστολο προσωπικό όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, από 17-32020 μέχρι νεωτέρας, προς αντιμετώπιση όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, και ειδικότερα την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του κορώνοϊού COVID-19, με τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς της.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγηθούν άδειες στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει απόλυτη ανάγκη για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων για την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ.27/1986 (Α' 11).Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020
Αναστολή χορήγησης αδειών στους αστυνομικούς Αναστολή χορήγησης αδειών στους αστυνομικούς Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 16, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες