Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς

Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς


Με ομόφωνη απόφαση της, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, εγκρίνει το αριθ. ΙΙ από 22-5-2020 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού – Ανάδειξης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς:

Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΣΙΛΓΟΤΝΣ ΕΠΕ » με ΑΦΜ: με ΑΥΜ:998616282- , την προμήθεια με τίτλο :Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς ,με συνολική συμβατική αξία του προσφερόμενου είδους 52.552,50€ πλέον του αναλογούντος Υ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας 65.165,10€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, γιατί
κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 1632/12-02-2020 Διακήρυξη.
Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς Ανάδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 03, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.