Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ


Σε ρυθμούς ΕΣΠΑ 2021-2027 μπήκε η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ηπείρου με την έναρξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, του δημόσιου διαλόγου για την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κ. Χρήστου Ντακαλέτση στην οποία ασμένως ανταποκρίθηκε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, τα δύο στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) ΕΠ Ηπείρου, Ευγενία Πανανικολάου και Νίκος Μπαλτογιάννης ενημέρωσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, βάσει των δύο Εγκυκλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των προτάσεων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) ΕΠ Ηπείρου Ευγενία Παπανικολάου αναφέρθηκε στα ως τώρα βήματα της χώρας μας που καταλήγουν στο πρώτο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει του σχεδίου αυτού, για την Ήπειρο προβλέπονται 299,036 εκατ. ευρώ για έργα του ΕΤΠΑ και 104,257 εκατ. ευρώ για δράσεις του ΕΚΤ. 

Ο Νίκος Μπαλτογιάννης στη συνέχεια, ανέλυσε τους πέντε Στόχους Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ καταλήγοντας στις κατανομές πόρων ανά Στόχο Πολιτικής για το ΠΕΠ Ηπείρου. 


Συνοπτικά ισχύουν τα εξής: 

Στόχος Πολιτικής 1: Μία εξυπνότερη Ευρώπη. Αφορά έργα νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, παραγωγικές επενδύσεις με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογίες, τουρισμό και παρακίνηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, άρση εμποδίων σε βάρος Ατόμων με Αναπηρίες. 

Στα ΠΕΠ θα χρηματοδηθούν μικρά επενδυτικά σχέδια δημόσιας δαπάνης έως 200.000 ευρώ και δημόσιες επενδύσεις προϋπολογισμού έως 1 εκατ. ευρώ. 

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, διανομή ενέργειας, Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα, τη βιοοικονομία και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ένα ειδικό μέρος, καθώς και τους υδάτινους πόρους. 

Στα ΠΕΠ επιτρέπονται δράσεις επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων, έργα ύδρευσης, μικρές υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, μικρά αντιπλημμυρικά έργα και έργα ενεργειακής εξοικονόμησης. 

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη. Αφορά την κινητικότητα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και τη ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ των πολιτών, την ανάπτυξη δικτύων πληροφορικής, σιδηροδρομικών μεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών και έργα συνδέσεων σε λιμένες, αστικές μεταφορές σε πόλεις και ηπειρωτικές περιοχές, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με μέσα φιλικά προς το περιβάλλον και μέσα σταθερής τροχιάς, την ηλεκτροκίνηση, κτλ. 

Στα ΠΕΠ θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα εθνικής, περιφερειακής και τοπικής οδοποιίας. 

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο Κοινωνική Ευρώπη. Περιγράφει υποδομές και δομές για την απασχόληση με προτεραιότητα τις ηλικίες 18-29 ετών, μακροχρόνια ανέργους, ΑμεΑ και πρόσφυγες, την Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επενδύσεις σε υποδομές και δομές δημόσιας υγείας. 

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιιο κοντά στους πολίτες. Το κεντρικό σημείο εδώ είναι οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) σε αστικές και άλλες περιοχές. 

Ενδεικτική κατανομή ανά Στόχο Πολιτικής: 
ΣΠ 1: 51,2 εκατ. ευρώ 
ΣΠ 2: 81,5 εκατ. ευρώ 
ΣΠ 3: 29,6 εκατ. ευρώ 
ΣΠ 4: 161,3 εκατ. ευρώ 
ΣΠ 5: 72,2 εκατ. ευρώ 

Η εισήγηση του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου 

Στην εισήγησή του προς το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, ο πρόεδρος κ. Χρήστος Ντακαλέτσης τόνισε πως δε νοείται στο πλαίσιο της διαβουλευσης η απαρίθμηση έργων και τεχνικών δελτίων. «Δεν είναι αυτό που θέλουμε αλλά διεκδικούμε να συνδιαμορφώσουμε το νέο ΕΣΠΑ με τη Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο. Διεκδικούμε να συμμετέχει η ΠΕΔ Ηπείρου στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος και στις επιμέρους Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής» τόνισε. 

Πρόταση της ΚΕΔΕ επίσης, σύμφωνα με τον κ. Ντακαλέτση, είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση σε επίπεδο Περιφέρειας, κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της Π.Ε.Δ., με τη συμμετοχή και αναπτυξιακών φορέων που υλοποιούν προγράμματα LEADER, ως κοινού οργάνου που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία. 

Παράλληλα, πρόταση του κ. Ντακαλέτση ήταν να υποστηριχθεί το μοντέλο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ). Η ανάπτυξη μιας ευρύτερης περιοχής θα επιτυγχάνεται μέσω των ΟΧΕ, δια της συνεργασίας περισσότερων του ενός Δήμων. «Αυτό όμως, δε μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της υποβολής κάποιων τίτλων έργων. Είναι σκόπιμο να υπάρξει μια ομάδα εργασίας για να πάμε στη συνέχεια με ολοκληρωμένες προτάσεις. Όχι σε τίτλους έργων όπως γινόταν από τη δεκαετία του ’80. Ολιστικά πρέπει να δούμε την ανάπτυξη της Ηπείρου» σημείωσε ο κ. Ντακαλέτσης. 

Η απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ήταν να ακολουθήσει διαβούλευση στα δημοτικά συμβούλια των Δήμων της Ηπείρου και πολύ πιθανά, να επανέλθει το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, προκειμένου να διαμορφώσει τις τελικές προτάσεις προς την Διαχειριστική Αρχή, ως τις 15 Φεβρουαρίου που λήγει η διαβούλευση για τους φορείς.
Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 21, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες