Επιστολή τριτέκνων στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την απόρριψη οικογενειών από το κοινωνικό παντοπωλείο

Επιστολή τριτέκνων στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την απόρριψη οικογενειών από το κοινωνικό παντοπωλείο
Προς: Κα Τσώτου Βασιλική
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Ψηφιακής Πολιτικής Δ. Ηγουμενίτσας

Κα Τσώτου,
με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε σχετικά με την πληροφόρηση που είχαμε τόσο από μέλη του Συλλόγου μας, όσο και από άλλες πολυμελής οικογένειες του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την απόρριψη αίτησης τους για ένταξη στο Πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Ενημερωθήκαμε ότι Τρίτεκνες οικογένειες με πολύ χαμηλό Ετήσιο καθαρό εισόδημα (κάτω από 9.000,00 €) έμειναν εκτός των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Ανατρέχοντας στη ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας βρήκαμε τον αναρτημένο Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει τον 137 / 2018 αριθμό απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: Ψ1ΥΑΩΡΙ-77Χ) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 216/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηγουμενίτσας».
Στο άρθρο 6 του Κανονισμού αναφέρονται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στην παράγραφό 1α. αναφέρεται ότι Δυνητικοί δικαιούχοι είναι «άτομα / νοικοκυριά …. Που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχιας ή απειλούνται από φτώχια…». 

Στην παράγραφο 4 αναφέρονται τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληροί ο κάθε δικαιούχος:
«Ετήσιο καθαρό εισόδημα ως εξής:
•Για ένα άτομο: 5.000,00 €.
•Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε επιπλέον μέλος
• Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 50% σε περίπτωση αναπηρίας.»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 για να ενταχθεί μια Τρίτεκνη Οικογένεια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει να έχει Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 9.000,00 €. το οποίο όμως δεν συμβαδίζει με το άρθρο 1 το οποίο αναφέρει ως δικαιούχους άτομα / νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχιας το οποίο σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ (22/06/2021) ορίζεται στ ορίζεται στις 5.266,00 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50% για τον/την σύζυγο και 30% για κάθε παιδί (Δηλαδή: 5.266,00 + 2.633,00 + 1.579,80 + 1.579,80 + 1579,80 = 12.638,40 €).

Έστω και ότι παραβλέψουμε αυτή την αντίφαση στον κανονισμό λειτουργίας και λάβουμε υπ’ όψιν ως όριο ένταξης τις 9.000,00 €, πάλι όπως αναφέρουμε στην αρχή της επιστολής μας πάλι κάποιες τρίτεκνες οικογένειες έμειναν εκτός.
Υστέρα από τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα πρόνοιας στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπου και αξιολογούνται οι αιτήσεις, μας ενημέρωσαν ότι στον υπολογισμό του τελικού ποσού λαμβάνεται υπ’ όψιν και το επίδομα παιδιών.
Σύμφωνα όμως με τον Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5 / 17-01-2018) και συγκεκριμένα στο άρθρο 214 αναφέρεται ότι: «Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν προσμετράτε στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων κοινωνικής προστασίας.» κάτι το οποί δεν το βρίσκουμε στο καταστατικό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων Με Τρία Παιδιά Ν. Θεσπρωτίας θα θέλαμε να μεριμνήσετε να αξιολογηθούν ξανά αιτήσεις οι οποίες απερρίφθησαν.
Επίσης ελπίζουμε η παρούσα επιστολή να μην οδηγήσει σε Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου με δυσμενέστερους όρους αλλά στην προσαρμογή του στα τωρινής δεδομένα.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα επιστολή καθώς και η απάντησή σας θα κοινοποιηθεί στα μέλη του Συλλόγου μας προς ενημέρωσή τους.
Αναμένουμε για τις ενέργειες σας.

Τα μέλη του Δ. Σ.
του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά
Νομού Θεσπρωτίας
Επιστολή τριτέκνων στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την απόρριψη οικογενειών από το κοινωνικό παντοπωλείο Επιστολή τριτέκνων στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την απόρριψη οικογενειών από το κοινωνικό παντοπωλείο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 02, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες