Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί δια ζώσης , στις 11 Ιουλίου 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.και Δανείων για την εκτέλεση του έργου του Δήμου : ≪ Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου ≫, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 2. Απόφαση αποδοχής των όρων συμμετοχής της υπ. αριθ. πρωτ. 1084/29-06-2022 Πρόσκλησης (με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039) για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» και πρόθεση του Δήμου Σουλίου για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.
 3. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
 4. Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2023.
 5. Έγκριση της αριθ. 14/2022 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» , περί τροποποίησης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Απριλίου 2022.
 7. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ
 8. Διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης.
 9. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 για κάλυψη δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 10. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων (Έφεση κατά της αριθ. 18/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας).
 11. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων (Έφεση κατά της αριθ. 40/2022 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας).
Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Ο.Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 08, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες