Ενίσχυση για επέκταση ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα

Ενίσχυση για επέκταση ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα


Τέσσερις αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, υπογράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές.    
Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Στην Ηγουμενίτσα
Ακόμη, υπογράφηκε η υπαγωγή Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕ» με δ.τ. «ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ 2* ΣΕ 4* με αύξηση δυναμικότητας.(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο «ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» της Περιφέρειας «ΗΠΕΙΡΟΥ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.240.000,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.240.000,00 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 682.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,82 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Ενίσχυση για επέκταση ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα Ενίσχυση για επέκταση ξενοδοχείου στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 03, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες