Παρκαρισμένα σκουπίδια στους δρόμους της Ηγουμενίτσας

Παρκαρισμένα σκουπίδια στους δρόμους της Ηγουμενίτσας


Ως επισκέπτης στην όμορφη πόλη της Ηγουμενίτσας έμεινα με την πικρή εικόνα μιας βρώμικης πόλης με πολλά σκουπίδια και χωρίς ορθολογική αποκομιδή αυτών. 
Παρκαρισμένα σκουπίδια σε ανοιχτούς κάδους προκαλούν άσχημα σχόλια από τους τουρίστες και τους επισκέπτες και θέτουν ερωτήματα για τις υπηρεσίες καθαριότητας στην πόλη της Ηγουμενίτσας.
Σύμφωνα με την κοινή πείρα τα δημοτικά απορριμματοφόρα πρέπει τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να καθαρίσουν τους δρόμους από τα απορρίμματα που τοποθετούν, οι πολίτες, δημότες και επισκέπτες στους πράσινους και μπλε κάδους που πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Από τις φωτογραφίες προκύπτει ότι, πιθανώς σε περισσότερους από ένας δρόμους, δηλαδή σε πολλούς δρόμους, πιθανώς δεν γίνεται η αποκομιδή τους, σύμφωνα με κάποιο επικαιροποιημένο & θεωρημένο πρόγραμμα στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
Γνωρίζει η Δημοτική αρχή τον ν. 3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 59 για τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων ;
Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν επικίνδυνες εστίες μόλυνσης, καθώς και πυρκαγιάς, δηλαδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την δημόσια υγεία και για την ασφάλεια των πολιτών και περιουσιών.
Δεν πλένονται ούτε μια φορά την εβδομάδα οι βρώμικοι κάδοι από τα ειδικά συνεργεία του Δήμου, αφού δεν έχουν αντικατασταθεί για εβδομάδες οι κάδοι των φωτογραφιών.
Ενημερώστε τους δημότες πότε τελικά θα γίνετε η αποκομιδή των σκουπιδιών, μπαζών και κλαδιών από τους κάδους.
Εφαρμόζεται ο κανονισμός καθαριότητας ν. 5888/2021;
Υπάρχει αντιδήμαρχος καθαριότητας ; 
Γνωρίζει αντικείμενο που του έχουν αναθέσει ;
Συμμετέχει στην διαδικασία ;
Μάλλον τον οδηγεί ο αυτόματος πιλότος της αδράνειας. 
Γνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων στην καθαριότητα, καθώς και τα προβλήματα αποκομιδής στην Ηγουμενίτσα ;
Σύμφωνα με την κοινή πείρα η αδράνεια στην ορθολογική αποκομιδή των σκουπιδιών προκαλεί άσκοπη γραφειοκρατία με τις κρατικές υπηρεσίες που λαμβάνουν τα παράπονα των πολιτών, και μερικές φορές αναφορές στις ανεξάρτητες αρχές.ΠΑΝΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ
Παρκαρισμένα σκουπίδια στους δρόμους της Ηγουμενίτσας Παρκαρισμένα σκουπίδια στους δρόμους της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 10, 2022 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες