Ένας στους πέντε Ηπειρώτες στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού

Ένας στους πέντε Ηπειρώτες στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού


Ένας στους τέσσερις Έλληνες, ένας στους πέντε Ηπειρώτες βρίσκονται στο όριο κινδύνου φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό. Τα στοιχεία δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική και όπως προκύπτει το 20,1% των κατοίκων της Ηπείρου βρίσκεται σε αυτό το φάσμα.

Το ποσοστό δεν είναι μικρό αν αναλογιστεί κανείς ότι στην Ήπειρο οι οικογενειακοί δεσμοί εξακολουθούν να είναι ισχυροί και η διάρθρωση μεγάλου τομέα της οικονομίας έχει οικογενειακά χαρακτηριστικά.

Η Ήπειρος πάντως μαζί με την Κρήτη είναι οι Περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των 13 της χώρας.

Η φτώχεια κατά περιφέρεια

Σε έξι (6) Περιφέρειες (Κρήτη, Ήπειρος, Νότιο Αιγαίο, Αττική, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία) καταγράφονται ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού χαμηλότερα από αυτό του συνόλου της Χώρας, ενώ στις υπόλοιπες επτά (7) Περιφέρειες (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια Νησιά) τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα.

Σημειώνεται ότι οι πληθυσμιακές ομάδες που κατά τεκμήριο είναι φτωχές, όπως άστεγοι, παράνομοι οικονομικοί μετανάστες, Ρομά που μετακινούνται και αλλάζουν τόπο διαμονής κ.λπ., υποαντιπροσωπεύονται στην έρευνα, που σημαίνει η κατάσταση είναι χειρότερη!

Τέλος, για το έτος 2023, ο κίνδυνος φτώχειας εκτιμάται σε 27,5% για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική, πρωτοβάθμια και το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 18,5% για όσους έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και σε 6,7% για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το κατώφλι της φτώχειας

Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 6.030 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 12.663 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών και ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 10.050 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε σε 18.755 ευρώ.

Επίσης το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων4 και των συντάξεων5 στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) ανέρχεται σε 45,1% ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνο οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο 23,1%.

Το 2023, έτος μεγάλης ακρίβειας, ο ρυθμός μεταβολής του μέσου ισοδύναμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος ήταν μικρότερος, κάτω από τα επίπεδα του 2020.

Πηγή  epiruspost.gr
Ένας στους πέντε Ηπειρώτες στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού Ένας στους πέντε Ηπειρώτες στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 06, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες