30.364€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

30.364€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανώνΤο ποσό των 30.364€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, σύμφωνα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σουλίου, θα κατανεμηθεί στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:15.182,19€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου» εκ των οποίων 3.168,00 € να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας των Σχολικών Τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα 01.01.2024 έως 30.06.2024
15.182,19€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»

30.364€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 30.364€ στα σχολεία του Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 23, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες