Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Aνακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων, επιστημονικού προσωπικού σε Αθήνα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα.

 Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Aνακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων, επιστημονικού προσωπικού σε Αθήνα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα.
Η  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων, επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών.

Κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε Αθήνα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα.

Η ειδικότητα

Η ειδικότητα είναι η εξής:
ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική ή/και Κλασική αρχαιολογία - 12 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prokirixeis.deam@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αγίων Ασωμάτων 11, ΤΚ 10553, Θησείο-Αθήνα, υπόψη κ. Ν. Λένου (τηλ. επικοινωνίας 210- 3358134).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2025.

Η προκήρυξη
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Aνακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων, επιστημονικού προσωπικού σε Αθήνα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα.  Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Aνακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων, επιστημονικού προσωπικού σε Αθήνα, Άρτα, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα. Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουλίου 08, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-ups

Σελίδες