Ερώτηση Γιόγιακα για την παραμετροποίηση της επαύξησης των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελμα αγρότες - ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών

Ερώτηση Γιόγιακα για την παραμετροποίηση της επαύξησης των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελμα αγρότες - ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών


Με τον Ν. 4254/2014 οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν συμφωνήσει οι κατ’ επάγγελμα αγρότες / ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών με συμβάσεις που συνήψαν με την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 12%. Η εν λόγω μείωση επεβλήθη σε όλους τους αγρότες οριζόντια, ανεξάρτητα από κρίσιμες παραμέτρους, όπως ο χρόνος σύνδεσης των μονάδων και το κόστος κατασκευής τους. Συνέπεια της μη παραμετροποιημένης μείωσης των τιμών είναι το ποσοστό απόδοσης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες να διαφοροποιείται δραστικά, σε βάρος κυρίως αυτών που κατασκεύασαν με υψηλό κόστος τα έτη 2011 και 2012 και προς όφελος αυτών που κατασκεύασαν με ασυγκρίτως μικρότερο κόστος το 2013. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συλλόγου Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών οι θιγόμενοι από την μη παραμετροποίηση αγρότες αποτελούν περίπου το 55% του συνόλου. Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου αναφέρεται ότι σε σχέση με τις παραμετροποιημένες τιμές των λοιπών παραγωγών έως 100KWp /XE, οι τιμές των αγροτών του 2013 είναι υψηλότερες έως και 39,66% ενώ οι αντίστοιχες του 2011 και 2012 υπολείπονται έως και 28,45%.

Η οριζόντια μείωση αντιτίθεται στο σκοπό του Ν. 4254/2014 που είναι η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. με μείωση των συμβασιοποιημένων τιμών, επί τη βάσει αντικειμενικών παραμέτρων, συνδεόμενων ιδίως με το κόστος κατασκευής. Επί του παρόντος η αναλογική μείωση εφαρμόζεται σε όλους τους παραγωγούς εκτός των κατ’ επάγγελμα αγροτών. Επιφέρει δε άνιση δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των αγροτών που κατασκεύασαν τα πάρκα τους τα έτη 2011 και 2012 με πολύ υψηλό κόστος, που δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο Π.Σ.Α.Α.Φ. έχει κινηθεί νομικά εναντίον της εν λόγω διάταξης και προτίθεται να προσφύγει, εάν απαιτηθεί, στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ενώ σημαντικός αριθμός αγροτών συμμετέχει σε ομαδικές αγωγές που κατατέθηκαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν προτίθεται να εισάγει διάταξη με την οποία θα προβλέπεται παραμετροποίηση των τιμών πώλησης ανάλογων του κόστους με ενιαία προσαύξηση, που να διασφαλίζει σε όλους -κατά το δυνατόν- ίδιο συντελεστή,

- Εάν προτίθεται να εισάγει την εν λόγω διάταξη έως τις 31/12/2015, ήτοι πριν την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2015,

- Εάν πρόκειται να συμπεριληφθούν στο άρθρο 58 του Ν.4315/2014 οι αγρότες που συνδέθηκαν το β’ τρίμηνο του 2013 με το ίδιο κόστος και υπέστησαν οριζόντια μείωση, αντί της αύξησης που απέλαβαν άλλοι επενδυτές.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλειος Γιόγιακας
Χρήστος Μπουκώρος
Ερώτηση Γιόγιακα για την παραμετροποίηση της επαύξησης των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελμα αγρότες - ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών Ερώτηση Γιόγιακα για την παραμετροποίηση της επαύξησης των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατ' επάγγελμα αγρότες - ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 27, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες