Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 13η του μηνός Νοέμβρη του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 (Διαχειριστική χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014).

- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γκίζας Ν. Χρήστος
Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 10, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες