ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Την πρόθεση των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας να δημιουργήσουν νομοθετικό πλαίσιο ειδικά για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ζητούν με Ερώτησή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Β. Γιόγιακας και Μ. Κόνσολας. Οι δύο βουλευτές τονίζουν ότι οι μονάδες αυτές θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως πάροχοι δευτεροβάθμιας περίθαλψης ώστε να μπορούν να συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους:
κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων»

Οι μονάδες χρόνιων παθήσεων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρέχουν περίθαλψη σε ενήλικες που βεβαιωμένα δεν αυτοεξυπηρετούνται και χρήζουν συνεχούς ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Δεν είναι προνοιακές δομές και δε λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις, έχοντας αναπτυχθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών και εκκλησιαστικών φορέων. Στην περιφέρεια δεν υπάρχουν άλλες μονάδες περίθαλψης χρονίως πασχόντων ούτε τάση δημιουργίας νέων κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Ελλείψει ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου, οι μονάδες χρόνιων παθήσεων διέπονται από το νόμο περί μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, κυρίως με την Απόφαση Π1γ/οικ. 81551 (ΦΕΚ 1136Β’/6-7-2007). Την τελευταία τριετία εποπτεύονται από τη Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα εν λόγω ιδρύματα διατηρούσαν από παλιά συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.) ενώ, με την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάχθηκαν σε καθεστώς επαναλαμβανόμενης παράτασης παλαιότερων συμβάσεων. Για να υπάρξει ωστόσο η σύναψη νέων συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – είτε από υφιστάμενες μονάδες, είτε από άλλες που δημιουργήθηκαν μετά τη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ο Οργανισμός, με έγγραφό του (34697/6-8-2012) προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Υγείας, έθεσε προϋπόθεση τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των μονάδων αυτών είναι οικονομικά και λειτουργικά συμφερότερη από την επαναλαμβανόμενη διακομιδή χρόνιων περιστατικών στα νοσοκομεία, τις τακτικές και ενίοτε αλόγιστες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, τους εργαστηριακούς και ακτινολογικούς ελέγχους, τις κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρών για όσους πάσχοντες δε μπορούν να μετακινηθούν καθώς και την κατ’ οίκον φροντίδα από μη ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο θα προβλέπεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των μονάδων ή τμημάτων χρόνιων παθήσεων και των γηροκομείων καθώς και ο χαρακτηρισμός των μονάδων χρόνιων παθήσεων ως παρόχων δευτεροβάθμιας περίθαλψης που θα μπορούν να συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Εάν προτίθεται να διαβουλευθεί με τους συλλογικούς φορείς που εκπροσωπούν τις μονάδες χρόνιων παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σχετικά με τις προϋποθέσεις και το καθεστώς λειτουργίας τους που θα προβλέπονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασίλειος Γιόγιακας
Εμμανουήλ Κόνσολας

ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016 Rating: 5

Σελίδες