Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι από Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και 29 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτή η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να υποβληθεί η αίτηση όσον το δυνατόν πιο σύντομα από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής καθώς, εφόσον καλυφθούν οι θέσεις πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης των αιτήσεων χρηματοδότησης, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής σε ποσοστό 20% επί των θέσεων και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης είναι η εγγραφή της επιχείρησης (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) στo πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ, καθώς και επίσης και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (www.ependyseis.gr).

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που ενταχθούν επιχορήγηση ποσού 15 ευρώ την ημέρα για πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του για διάστημα τριών έως 12 μηνών και ποσού 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστημα άνω των 12 μηνών).

Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί α) σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) β) σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, στο χρονικό διάστημα των τριών ημερολογιακών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν στα γραφεία του ΟΑΕΔ καθώς και στις ιστοσελίδες: www.oaed.gr, www.espa.gr, και www.ependyseis.gr, όπου είναι αναρτημένη η σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Δεκεμβρίου 08, 2016 Rating: 5

Σελίδες