Σύβοτα: Προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη τροποποίηση του κανονισμού πεζοδρόμων
Σας αποστέλλω προσφυγή για την απόφαση 128/2016 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και την επιστολή που υπογράφηκε από 41 επαγγελματίες και κατοίκους. Η ηλεκτρονική της μορφή θα σας φανεί χρήσιμη διότι υπάρχουν και παραπομπές (links) που μπορείτε να πατήσετε για να μεταβείτε στον υπερσύνδεσμο. Τα προτότυπα έγγραφα στάλθηκαν σήμερα με ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ ΕΛΤΑ όπου θα παραλάβετε ίσως και σήμερα, ή το αργότερο αύριο


ΠΡΟΣ: Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
· Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης seedd@seedd.gr
· Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης info@gedd.gr
· Τροχαία Θεσπρωτίας tt.igoumenitsas@astynomia.gr
· thespro.gr

Προσφυγή
1. του Αναστάσιου ΒΑΦΕΙΑΔΗ του Κων/νου, επαγγελματία Συβότων Θεσπρωτίας
2. του Αντώνη ΕΞΑΡΧΟΥ του Σταύρου, επαγγελματία Συβότων Θεσπρωτίας
3. του Δημητράκη ΒΕΪΖΗ του Θοδωρή, επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας
4. της Αγγελικής ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του Ιωάννη, επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας
5. του Μπασκίμ Λάμε του ΛΑΜΕ, επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας
6. του Κων/νου ΤΖΟΒΑΡΑ του Χαραλάμπους επαγγελματία και κάτοικο Συβότων Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσα 10-05-2016

Θέμα: Ακύρωση της αριθ. 128/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας


Προσφεύγουμε ενώπιον Σας και ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης Πράξης για τους κάτωθι λόγους:


1. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ.

Σχετικά με το απόσπασμα από το πρακτικό 7/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, και με αριθμό απόφασης 128/2016, με Θέμα: “Τροποποίηση κανονισμού χρήσης πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. με αριθ. 125/2015)” καθώς και ΑΔΑ: 6ΜΕΡΩΡΙ-ΞΣΤ,

Δείτε εδώ την δημοσίευση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A1%CE%99-%CE%9E%CE%A3%CE%A4

θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στης 20/04/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, (βρισκόμασταν από την αρχή στης 19:00, μέχρι το τέλος στης 24:00), ότι ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος δεν παρευρέθηκε και απουσίαζε καθ’ όλη την διάρκεια της Συνεδρίασης.

· Πως λοιπόν αναφέρουν στην απόφαση στην 1η σελίδα στο τέλος, ότι “αφού κάλεσε τους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση Προέδρους της ΔΚ Ηγουμενίτσας κ. Ζήση Σταύρο, της ΤΚ Συβότων κ. Βαγγελή Κωνσταντίνο και της ΤΚ Πέρδικας κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρο, για να συμμετάσχουν στη συζήτηση και λήψη απόφασης αυτού του θέματος στο μέρος που αφορά την κοινότητα τους” εφόσον ο κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος απουσίαζε;

· Στην 5η σελίδα της απόφασης, 3. Τοπική Κοινότητα Συβότων: στην μέση, αναφέρει “Την απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2016, ψήφησαν και οι Πρόεδροι της ΔΚ Ηγουμενίτσας κ. Ζήσης Σταύρος, της ΤΚ Συβότων κ. Βαγγελής Κωνσταντίνος και της ΤΚ Πέρδικας κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος, ως προς τις τροποποιήσεις που αφορούν την κοινότητα τους”. Πως ψήφησε ο κ. Ευαγγέλου Αλέξανδρος εφόσον απουσίαζε;

· Επιτρέπεται να ψηφίζει κάποιος που είναι απών από κάποια Δημοτική Συνεδρίαση; Και μάλιστα να αναφέρουν στα πρακτικά ότι παρευρέθηκε;

· Θα θεωρηθεί άκυρη η απόφαση 128/2016 λόγω μη σωστής έγκυρης διαδικασίας? Και πρόσθετων ψήφων;


2. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο , προσφυγή και αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της αρμοδιότητας της Διοίκησης, αλλά απαιτείται ιδιαίτερο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον αιτούντα, κρίνεται από το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής κατάστασης ή ιδιότητας στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο αιτών (ΣτΕ 1103/2005, 2989/2002, 493/1995.). Για την ύπαρξη, δηλαδή, εννόμου συμφέροντος απαιτείται να υπάρχει ειδική έννομη σχέση του αιτούντος με την προσβαλλόμενη πράξη (ΣτΕ 2998/1998).

Επειδή, κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄8) «αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη, ή των οποίων έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν». Όπως δε παγίως έχει νομολογηθεί, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό, άμεσο και ενεστός. Ειδικότερα, προσωπικό είναι το αναφερόμενο στον ειδικό δεσμό, ο οποίος υπάρχει μεταξύ του αιτούντος και της προσβαλλομένης πράξεως, λόγω της σχέσεως αυτού προς τη νομική ή και πραγματική κατάσταση, την οποία θίγει κατά τρόπο βλαπτικό η πράξη. Άμεσο, είναι το συνδεόμενο αμέσως με το πρόσωπο του αιτούντος, υπό την έννοια ότι την δια της πράξεως προξενούμενη βλάβη υφίσταται ο ίδιος ο αιτών, και όχι άλλο πρόσωπο. Τέλος, ενεστός είναι το έννομο συμφέρον, όταν η νομική ή πραγματική κατάσταση, προς την οποία συνδέεται ο αιτών (η μεταβολή της οποίας δια της προσβαλλομένης πράξεως προξενεί σ’ αυτόν βλάβη) υφίσταται κατά τον χρόνο τόσο της εκδόσεως της πράξεως, όσο και της ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως αλλά και κατ’ εκείνον της συζητήσεως της υποθέσεως στο Δικαστήριο, (ΣτΕ 111/2007, 1103/2005, 2098/2002, 2998/1998 κ.ά.). Επειδή,
1. ο πρώτος από εμάς διατηρώ κατάστημα πώλησης τουριστικών ειδών με την επωνυμία Βαφειάδης Αναστάσιος επί του υπό κρίση πεζοδρόμου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
2. ο δεύτερος από εμάς διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «λιοτρίβι» επί του υπό κρίση πεζόδρομου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
3. ο τρίτος από εμάς διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία Βεϊζης Δημητράκης επί του υπό κρίση πεζόδρομου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
4. η τέταρτη από εμάς διατηρώ κατάστημα πώλησης τουριστικών ειδών με την επωνυμία Αγγελική Κατσιγιάννη επί του υπό κρίση πεζόδρομου και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
5. ο πέμπτος από εμάς διατηρώ περίπτερο με την επωνυμία Μπασκίμ Λάμε στην αρχή του Πεζόδρομου όπως είναι χαρακτηρισμένος και θίγομαι προσωπικά και οικονομικά από την προσβαλλόμενη πράξη
6. ο δε έκτος από εμάς είμαι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Συβότων, πρώην Πρόεδρος του Κοινοτικού της Συμβουλίου και ενδιαφέρομαι ζωηρά τόσο για την τήρηση των κανόνων και την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοινότητας και των επισκεπτών της.
Συνεπώς εμείς οι αιτούντες έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον και συνδεόμεθα αμέσως και προσωπικώς με την προσβαλλόμενη πράξη , διότι αυτή προσβάλει το δικαίωμα της προσωπικότητάς μας , το δικαίωμά μας ως κατοίκων ή/και επαγγελματιών της κοινότητας Συβότων να απολαμβάνουμε τον πεζόδρομο , όπως έχει θεσμοθετηθεί .
Επειδή η προσβαλλόμενη στερείται νομιμότητας, καθόσον επιχειρεί να ανατρέψει την υπάρχουσα ρύθμιση της χρήσης του υπό κρίση πεζόδρομου και να μετατρέψει αυτόν σε αμαξιτό δρόμο , ο οποίος κατ΄ εξαίρεση θα πεζοδρομείτε κατά τα οριζόμενα στην προσβαλλόμενη.
 
Επειδή:
· με επιστολή μας , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υπογεγραμμένη από 41 δημότες και κατοίκους των Συβότων, κάναμε γνωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ως άνω
· παρόλο τις δημόσιες τοποθετήσεις του εισηγητή κ. Μήτση Σωτήρη ότι η επιστολή είναι ορθή, σωστή, δίκαιη (δείτε το βίντεο εδώ από την 4η ώρα και 11ο λεπτό μέχρι το 4:28,00 https://www.youtube.com/watch?v=5A0UjiFnjfo και συγκεκριμένα στο 4:12,40 )
· παρόλο την δημόσια τοποθέτηση του εισηγητή κ. Μήτση Σωτήρη για παραδοχή ότι έχουν κάνει λάθη (δείτε το βίντεο εδώ από την 4η ώρα και 11ο λεπτό https://www.youtube.com/watch?v=5A0UjiFnjfo )
· μειοψήφησαν την απόφαση 128/2016 για το συγκεκριμένο θέμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Παππάς Θωμάς, κ. Καραλή Χριστίνα, κ. Ντάνης Γεώργιος, κ. Νταής Ανδρέας, κ. Γούλα Δήμητρα, κ. Γκόλιας Βασίλειος, κ. Δήμας Θεόδωρος, οι οποίοι / οποίες τεκμηριώνουν αναλυτικά τους λόγους που μειοψήφησαν και την δικαιολογούν, ενώ παράλληλα στηρίζουν την Επιστολή – Πρόταση των 41 υπογραφόντων επαγγελματιών και Κατοίκων των Συβότων
· έχει κατατεθεί στην υπηρεσία σας, καταγγελία με αρ. πρωτ. 58089 25/04/2016, η οποία κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στην Εισαγγελία Θεσπρωτίας με ΑΒΜ 688/2016 όπου αναμένεται η σχετική έρευνα
· και παρά ταύτα δεν εισακουστήκαμε και προχώρησαν στην παρούσα τροποποιητική.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Διαβάστε:
Επιστολή προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας που υπογράφηκε από 41 άτομα.

οι προσφεύγοντες
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΕΪΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΣΚΙΜ ΛΑΜΕ
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σύβοτα: Προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη τροποποίηση του κανονισμού πεζοδρόμων Σύβοτα: Προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για τη τροποποίηση του κανονισμού πεζοδρόμων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 11, 2016 Rating: 5
Από το Blogger.