Φωτιές στην αυτοφυή βλάστηση και στους φυτοφράκτες αγροτεμαχίων στο Δέλτα Καλαμά (+ΦΩΤΟ)

Κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί παρεμβάσεις στην αυτοφυή βλάστηση και στους φυτοφράκτες (κυρίως καύση καλαμιών και δενδρωδών ειδών αλλά και εκχερσώσεις ή ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων) από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο των εποπτεύσεων στην προστατευόμενη περιοχή στο Δέλτα Καλαμά. 
 
Οι παρεμβάσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος επαρχιακών οδών ή/και αποτελούν όριο αγροτεμαχίων (όπως φαίνεται και στο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας) και βρίσκονται κυρίως εντός της Περιφερειακής Ζώνης Β6 Δέλτα Καλαμά αλλά και στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης – Ζώνη Α4. Δέλτα Καλαμά, που αποτελούν τμήμα των προστατευόμενων περιοχών GR2120001 και GR2120005 του Δικτύου NATURA 2000 (αφορούν τις Εκβολές Καλαμά). 
Στις ζώνες αυτές, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται κάθε φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και απαιτείται η διατήρηση των φυτοφρακτών, ενώ καθολικά απαγορεύεται σε περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA) η καύση της καλαμιάς. 
Η προστασία και η διατήρηση των φυτοφραχτών συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και στην αποφυγή διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας, καθώς η αυτοφυής βλάστηση (δενδρώδης ή θαμνώδης) στα όρια αγροτεμαχίων λειτουργεί ως φυτοφράχτης με μεγάλη οικολογική αξία, λόγω των υπηρεσιών που προσφέρει (προστασία από διάβρωση, εξυγίανση, τροφή και καταφύγιο σε διάφορα είδη πανίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας κλπ).

Φωτιές στην αυτοφυή βλάστηση και στους φυτοφράκτες αγροτεμαχίων στο Δέλτα Καλαμά (+ΦΩΤΟ)  Φωτιές στην αυτοφυή βλάστηση και στους φυτοφράκτες αγροτεμαχίων στο Δέλτα Καλαμά (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαΐου 21, 2017 Rating: 5

Σελίδες