3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας


Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α΄ Φάση)», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.


 
  • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1
  • 1 ΤΕ Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (Ομάδα Α) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου και – ελλείψει αυτού- ΔΕ Τεχνικός συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (έργων τέχνης) με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3


 
3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 16, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες