Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2018.
-Εισηγητές: α) Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος.
β) Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2017.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” (ΠΑΚΠΠΟ).
-Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ” (ΠΑΚΠΠΟ).
-Εισηγητής: Φουσέκης Γεράσιμος – Πρόεδρος ΔΣ ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την με αριθ. πρωτ. οικ.2049/14.08.2017 Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά με την τροποποίηση Σχεδίου Πόλης στην 1η και 3η Π.Ε. λόγω διευθέτησης ρεμάτων Λάκκας και Ξηροπόταμου.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ηγουμενίτσας» και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή δρόμου στα Πεστιανιώτικα” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κόμβου Νέας Σελεύκειας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 1” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας. Τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς- Συβότων” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της ΔΚ Πέρδικας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού» του πρώην Δήμου Μαργαριτίου.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την υλοποίηση του έργου: «Επανάχρηση κτιρίου μαθητικής Εστίας και μετατροπή σε πολυδύναμο χώρο του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Δημοπράτηση μίας θέσης (500 τ.μ.) αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Μέγα Ντράφι» Τ.Κ. Πέρδικας, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Σουλίου, για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Αποδοχή παραίτησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’ και αντικατάστασή του.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2017 Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 17ο
Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Δεκεμβρίου 22, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες