Θέσεις εργασίας 8 εργατών καθαριότητας στο δήμο ΗγουμενίτσαςΟ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη με επιλογή οκτώ (08) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

8 Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.

2. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση: – ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. – ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.


Θέσεις εργασίας 8 εργατών καθαριότητας στο δήμο Ηγουμενίτσας Θέσεις εργασίας 8 εργατών καθαριότητας στο δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 15, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες