Θεσπρωτία: Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίαςΒάσει της Υπουργικής Απόφασης 13097/661/13.04.2017 (ΦΕΚ 1403/τ. Β/25.04.2017) όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1892/τ. Β/31-05-2017) ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς τ. ΟΕΚ.

Αφορά 36.000 οικιστές πανελλαδικά είτε έχουν οριστικό τίτλο κυριότητας είτε έχουν συμφωνητικά χρήσης (προσωρινό παραχωρητήριο). Συνεπώς υπάγονται και οι δικαιούχοι των Εργατικών Κατοικιών της Ν. Σελεύκειας οι οποίοι έχουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ παραχωρητήριο.

Δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις έχουν όλοι οι οικιστές εφ' όσον υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε αυτές συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αλλά τα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Επειδή τις πρώτες μέρες υποβολής των αιτήσεων υπήρξε σύγχυση ως προς το ποιοι δικαιούνται να κάνουν χρήση της απόφασης ενημερώνουμε τους δικαιούχους του οικισμού της Ν. Σελεύκειας να κάνουν κανονικά τις αιτήσεις.

Ένα δίκαιο κοινωνικά μέτρο πρέπει να έχει το ανάλογο αντίκρισμα και προτρέπουμε όλους τους δικαιούχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους για την ευνοϊκή ρύθμιση.


Θεσπρωτία: Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας Θεσπρωτία: Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Μαρτίου 10, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες