Header Ads

Image and video hosting by TinyPic

 • Επικαιρότητα

  Δήμος Σουλίου: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου
  Ο Δήμος Σουλίου, στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», καλεί Τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα και στο γραφείο αδειοδοτήσεων με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειες έως τις 31 Μαρτίου 2018:

  Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, (παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία) στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

  α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

  β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και

  γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

  δ) ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες που να αφορούν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών, καθότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής αγοράς - Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
  - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
  - Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17),
  - Δημοτική ενημερότητα,
  - Παράβολο 15€ για τη θεώρηση/ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με την 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β΄) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.

  Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/17.

  Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/17 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. (παρ. 17 άρθρο 59 Ν.4497/17)

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σουλίου, κ.Τσάκου Παρασκευή τηλ. 2666360113


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Post Bottom Ad