ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, έλαβαν υπόψη τους το στρατηγικό σχεδιασμό διεύρυνσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη στο πλαίσιο της συγχώνευσης με το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και αποφαίνονται όπως παρακάτω:

1. Βλέπουμε ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποφάσισε τη δημιουργία Τμήματος Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας. Αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι ήδη ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στρέφεται προς προγράμματα σπουδών που θα προαγάγουν την εξωστρέφεια τόσο των Ιδρυμάτων όσο και της Ελληνικής οικονομίας.

2. Το γεγονός ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση ίδρυσης ενός Τμήματος αναλόγου προσανατολισμού (Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας) το οποίο υπάρχει σε διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα εδώ και τριάντα χρόνια, αποδεικνύει τον επίκαιρο χαρακτήρα του αιτήματος, τη στιγμή μάλιστα που ένα νέο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ξεπερνά τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και σχεδιάζει προς το μέλλον. Δεδομένου ότι η υπερδεκαετής πορεία του «ανάδελφου» Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (πριν από τη μετατροπή του σε κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και την Οικονομία» με το «σχέδιο Αθηνά») ανέδειξε τα μειονεκτήματα της μοναδικότητας, η λειτουργία δύο τουλάχιστον αντίστοιχων Τμημάτων αποτελεί την ενδεδειγμένη στρατηγική, προκειμένου να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία με πιο συντεταγμένο τρόπο ζητήματα που αφορούν στην εδραίωση του αντικειμένου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών κλπ.3. Εν σχέσει προς το προτεινόμενο Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, το Τμήμα μας διαθέτει εμπειρία οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών και τεχνογνωσία. Είναι γεγονός ότι η επί σχεδόν δύο δεκαετίες τεχνογνωσία του πρώην ΤΕΞΓΔΕ και νυν Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, παρέχει τα εχέγγυα για τη μετεξέλιξή του σε Τμήμα «Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας», καθότι παρά την συγκυριακή (λόγω συνταξιοδοτήσεων αλλά και λόγω της μη προκήρυξης νέων θέσεων) μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, ο βασικός πυρήνας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στο όραμα της εθνικής αλλά και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σπουδές και παράγοντας αντίστοιχο ερευνητικό έργο, διεθνώς αναγνωρισμένο. Επομένως, τα αριθμητικά κριτήρια (και όχι τα ακαδημαϊκά, τα οποία σαφώς και πληρούνται, σύμφωνα και με τις επίσημες αξιολογήσεις του Τμήματος) δύνανται να καλυφθούν επαρκώς με τις κατάλληλες ενέργειες, καθόσον στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές ή τεχνογνωσία-στελέχωση, σχεδιάζεται η εκ του μηδενός δημιουργία νέου Τμήματος, με αντικείμενο που έχει ήδη προταθεί να δημιουργηθεί στην Ηγουμενίτσα με βάση την ομόφωνη πρόταση των μελών της κοινής επιτροπής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και τη θετική κρίση από τον Υπουργό Παιδείας.

4. Επίσης ως προς το υποστηρικτικό σκέλος, ο εργαστηριακός εξοπλισμός και το μοναδικό στην Ήπειρο θεσμοθετημένο εργαστήριο Επικοινωνίας και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, εξοπλισμένο με καμπίνες διερμηνείας, καθώς επίσης και το –μοναδικό στο ΤΕΙ Ηπείρου-- επιστημονικό περιοδικό του Τμήματος (International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication), αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για το προτεινόμενο νέο Τμήμα.

5. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων καλεί τη Διοίκηση και τα Συλλογικά Όργανα του ΤΕΙ Ηπείρου, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς να στηρίξουν την πρότασή μας, να συμβάλουν στην κατεύθυνση της ταυτόχρονης δημιουργίας του Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα με το αντίστοιχο Τμήμα που προτείνεται να λειτουργήσει στο Βόλο, το ακαδ. έτος 2019-20, ώστε το Ίδρυμα και η Περιφέρεια να αποκτήσουν ένα Τμήμα που θα θεραπεύει έναν σύγχρονο κλάδο σπουδών και θα παρέχει στους αποφοίτους του διευρυμένους εργασιακούς ορίζοντες. Τα μέλη ΔΕΠ και η συνέλευση του Τμήματος ευελπιστούν ότι θα γίνει σεβαστή η επί δύο δεκαετίες προσφορά του Τμήματος στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη και η πολλάκις εκπεφρασμένη βούλησή τους να εξακολουθήσουν να προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες αιχμής στους φοιτητές που σπουδάζουν στον νομό Θεσπρωτίας, σε μια ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική από αναπτυξιακή και διεθνή/διαπολιτισμική άποψη, ως κύρια πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη.


ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 15, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-up

Σελίδες