Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Του Παναγιώτη Β. ΝταήΗ τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το επίπεδο του κράτους που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλο στον απλό πολίτη. Για το λόγο αυτό, οι φορείς του Δήμου, πρέπει να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν στον δημότη (τόσο στην πόλη, όσο και στις άλλες ενότητες του Δήμου) ποιοτικές υπηρεσίες, χωρίς να τον ταλαιπωρούν με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι στελεχωμένος με αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς (διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, ΚΕΠ κ.α.), το οποίο διακρίνεται για τον επαγγελματισμό και την φιλοτιμία του και που ήδη παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δημότες.

Πρέπει όμως, οι προσπάθειες αυτές να ενισχυθούν από τη Δημοτική Αρχή με έναν οργανωμένο τρόπο και με κοινό στόχο: να βρίσκεται ο Δήμος κοντά στην τοπική κοινωνία, κάτι που επιτυγχάνεται με πρωτοβουλίες, που αποσκοπούν: α) στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και του επιχειρηματία – επαγγελματία, γ) στην λειτουργία των υπηρεσιών, φορέων και δομών του Δήμου στο εγγύτερο για τον δημότη επίπεδο, δ) στην αξιοποίηση του διαδικτύου και στην εφαρμογή των μεθόδων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου, ε) στην διαφανή διοικητική δράση,στ) στην ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ζ) στην απλούστευση των διαδικασιών, καθώς οι απλές διοικητικές διαδικασίες κάνουν τη ζωή του υπαλλήλου και του πολίτη ευκολότερη.

Τα συγκεκριμένα μέτρα μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι είναι:

1.Λειτουργία «υπηρεσιών μιας στάσης» για έκδοση πιστοποιητικών και δικαιολογητικών για τους πολίτες, αλλά και για υποθέσεις (αδειοδοτήσεις) του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κοινού. Κατ΄ αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μεταβαίνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία, αλλά θα εξυπηρετούνται από ένα σημείο.

2.Μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφών σε κατώτερα όργανα του Δήμου, ώστε η πλειοψηφία των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που αφορούν στους δημότες, να εκδίδονται και να υπογράφονται από το πλησιέστερο σε αυτούς επίπεδο, χωρίς να απαιτούνται πληθώρα συνυπογραφών, διακίνηση εγγράφων, άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών κ.τ.λ.

3.Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ευρύτατη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις συναλλαγές με τους δημότες και παροχή πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου. Η έντυπη αλληλογραφία πρέπει να περιοριστεί μόνο στα απολύτως απαραίτητα έγγραφα και όλη η άλλη αλληλογραφία να διακινείται μέσω του εσωτερικού συστήματος που διαθέτει και για τους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών (και το οποίο δεν έχει αποκτήσει ακόμη ο Δήμος Ηγουμενίτσας) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.Λήψη μέτρων διευκόλυνσης των επιχειρηματιών και επαγγελματιών (π.χ. επαγγελματικό τιμολόγιο κατανάλωσης ύδατος), αλλά και του συνόλου των δημοτών, μέσω της εφαρμογής απλοποιημένων μεθόδων αποπληρωμής λογαριασμών (πολλές δόσεις χωρίς προκαταβολή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας, επιβράβευση συνεπών καταναλωτών και καλοπληρωτών με εκπτώσεις), αλλά και με την αποφυγή χρέωσης ανταποδοτικών τελών σε δημότες για έργα που δεν εκτελούνται ή για έργα που δεν τους ωφελούν, όπως παρατηρείται σήμερα π.χ. στην περίπτωση έργων απορροής ομβρίων.

5.Εμβάθυνση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη συνολική λειτουργία του Δήμου, με έμφαση στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμματικών αρμοδιοτήτων του (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμός – απολογισμός). Πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων για τα μεγάλα αλλά και μικρότερης σημασίας προγράμματα του Δήμου, πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων μέσων επικοινωνίας (διαδίκτυο), προκειμένου να διασφαλίζεται όχι μόνο η ενημέρωση αλλά και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων.

Τα προαναφερόμενα μέτρα θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.Με την εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας των υπηρεσιών, φορέων και δομών του Δήμου, στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά τόσο τα στελέχη του Δήμου (που εργάζονται με επαγγελματισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις με αυταπάρνηση), όσο και η τοπική κοινωνία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα αξιολογείται η πορεία υλοποίησης, θα εντοπίζονται οι αποκλίσεις και θα λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
β. Με προγράμματα κατάρτισης προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή του στις προαναφερόμενες διαδικασίες.
γ. Με την εκπόνηση σύγχρονου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και συστήματος περιγραφής καθηκόντων θέσεων εργασίας στο Δήμο.


*Ο Παναγιώτης Νταής, είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης, πρώην Ειδικός Σύμβουλος στη Νομαρχία Θεσπρωτίας, με εμπειρία σε θέσεις Προϊσταμένου στα Υπουργεία Εσωτερικών – Πολιτισμού/ Αθλητισμού – Τουρισμού – Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ηγουμενίτσας με το συνδυασμό Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Του Παναγιώτη Β. Νταή Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Του Παναγιώτη Β. Νταή Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 17, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες