Παρατείνεται η εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Σουλίου

Παρατείνεται η εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Σουλίου


Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και η αναστολή καταβολής χρεών προς Δ.Ο.Υ., Δήμους και των Ν.Π.Δ.Δ. τους, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. 

Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη εφαρμογή των ανωτέρω πρόκειται να καθοριστεί στο προσεχές διάστημα με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι δημότες μας που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εξ αποστάσεως (π.χ. με ηλεκτρονικά μέσα), δεν θα επιβαρυνθούν με τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που θα προκύψουν για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου στα τηλ. 2666360108-9 και στο e-mail : oikonomiki@paramythia.gr.
Παρατείνεται η εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Σουλίου Παρατείνεται η εξόφληση οφειλών προς το Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες