Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς δειγμάτων Covid

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς δειγμάτων CovidΠρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς δειγμάτων από τα Κέντρα Υγείας της 6ης Υ.Πε. και από την πύλη εισόδου στην Κακαβιά, στο Μαυρομάτι Ηγουμενίτσας και στο Λιμάνι Ηγουμενίτσας , για έλεγχο για τον Covid-Sars 2 (CPV 60000000-8) , στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και τις 25-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της 6ης Υ.ΠΕ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την ορισμένη επιτροπή, στις 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω αρχείο :
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς δειγμάτων Covid Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς δειγμάτων Covid Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 24, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-up

Σελίδες