https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σημερινή τιμή 1,18€

Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε...

Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε...


Πονηρός και πανέξυπνος ο δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς.
Αυτό οφείλουμε να του το αναγνωρίζουμε.
Έβαλε τον αντιδήμαρχό του κ. Πέτρο Κατσάρη να απαντήσει στο χθεσινό δημοσίευμά μας για τις απευθείας αναθέσεις, αφήνοντας αυτόν να εκτεθεί. (Δείτε το εδώ)
Φαντάζει περίεργο το γιατί μας απαντάει ο κ. Κατσάρης, αφού στο σύνολό τους τις αποφάσεις, τις υπογράφει ο δήμαρχος και όχι ο ίδιος.
Αφού επέλεξε όμως να αναλάβει αυτός την ευθύνη να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θα απαντήσουμε και εμείς σε αυτόν.

Διαβάστε πρώτα ολόκληρη την απάντηση του κ. Κατσάρη:
Σχετικά με τα όσα ανακριβή και ανυπόστατα δημοσιεύματα που αναγράφονται τόσο στον ηλεκτρονικό τύπο «thespro.gr» όσο και στον έντυπο τύπο «ΤΙΤΑΝΗ» για δήθεν παράνομες αναθέσεις έργων σε ημετέρους, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι για την εκτέλεση των έργων ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 στις 9/3/2021 με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Ειδικότερα για τις απευθείας αναθέσεις ισχύει το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
Ο λόγος που αναγράφονται τα παραπάνω δημοσιεύματα είναι προφανής.  
Για τον Δήμο Φιλιατών  
Πέτρος Κατσάρης 
Αντιδήμαρχος Έργων

Δεν θα ασχοληθούμε με τους... χαρακτηρισμούς και τους υπαινιγμούς του κ. Κατσάρη.
Θα αρκεστούμε να του επιστρέψουμε το "ανυπόστατος", γιατί ανυπόστατα είναι τα όσα ισχυρίζεται.
Στην απάντηση του ο κ. Κατσάρης δεν μπαίνει στην ουσία του ρεπορτάζ μας και αποφεύγει να απαντήσει στο ερώτημά μας. 
Που ήταν ένα και συνοδευόταν από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.
Εάν δηλαδή ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για τις απευθείας αναθέσεις.
Και όχι ποια διαδικασία και ποια ερμηνεία του νόμου βολεύει τη δημοτική αρχή Φιλιατών.
Για τις επαναλαμβανόμενες αναθέσεις, στα ίδια πρόσωπα, ούτε κουβέντα.

Ας δούμε όμως τι αναφέρει ο κ. Κατσάρης και τι πραγματικά ορίζει η νομοθεσία:
 
Ο κ. Κατσάρης αναφέρει πως ο Δήμος Φιλιατών "για την εκτέλεση των έργων ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 στις 9/3/2021 με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2021".
Και πως "για τις απευθείας αναθέσεις ισχύει το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021".
Μόνο που ο νόμος 4782/2021 λέει κάτι διαφορετικό από όσα ισχυρίζεται στην απάντησή του ο κ. Αντιδήμαρχος. 
Αναφέρει πως "με το άρθρο 50 του νόμου 4782/2021, αντικαθίσταται το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)". 
Άρα το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, που επικαλείται ο κ. Κάτσάρης έχει καταργηθεί και δεν ισχύει.
Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του ίδιου άρθρου του νόμου 4782/2021"Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών."
(Το δημοσιεύουμε ολόκληρο στη συνέχεια)

Ας μας πει ευθέως ο κ. Κατσάρης, ονομαστικά και αριθμητικά πόσες αναθέσεις έχουν πάρει το τελευταίο 12μηνο τα συγκεκριμένα ΑΦΜ εργολάβων που αναφέρουμε στο ρεπορτάζ μας.
Υπάγονται κάποιες από αυτές στις δεσμεύσεις περί κατάτμησης έργου;
Και με την ευκαιρία, μπορεί να μας απαντήσει εάν ακολουθείται και η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του νόμου 4782/2021 η οποία ορίζει πως "μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα".

Σε κάθε περίπτωση ή ο κ. Κατσάρης γνωρίζει τη νομοθεσία και παρόλα αυτά την καταπατά ή δεν έχει ιδέα τί ορίζει νομοθεσία ή προσπαθεί για ακόμα μία φορά να παραπλανήσει τους αναγνώστες μας και τους δημότες του δήμου Φιλιατών. 
Όποια και να είναι η απάντηση, ο κ. Κατσάρης οφείλει να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιδημάρχου και να ζητήσει συγγνώμη. 
Όχι από εμάς, αλλά από τους συνδημότες του γιατί δεν προστάτευσε τα συμφέροντά τους.

Εμείς μιλάμε με στοιχεία και αποδείξεις κ. Κατσάρη. 
Δεν κάνουμε κουβέντες στο καφενείο με την ελπίδα πως οι "υπήκοοι" μας θα μας πιστέψουν, χωρίς να ψάξουν πρώτα την αλήθεια των λεγομένων μας.
Πριν κλείσω (και θα μου επιτρέψεις τον ενικό) το να μου εξηγήσεις Πέτρο, τί εννοείς με το "Ο λόγος που αναγράφονται τα παραπάνω δημοσιεύματα είναι προφανής", είναι προφανές πως δεν το περιμένω. 
Θέλει θάρρος κάτι τέτοιο και υπόσταση των λεγομένων, αλλά που....;

Τέλος, ενημερώστε και τον ΣΥΡΙΖΑΙΟ του ΔΕΞΙΟΥ συνδυασμού σας, που θέλει να του ζητήσουμε και συγγνώμη (τρομάρα του), πως για ακόμα μία φορά τον χρησιμοποιήσατε προς όφελος της προπαγάνδας σας. 
Και να μην το κάνετε δεν πειράζει. 
Δεν "αγοράζει" ελπίδα και δεν περιμένει αλήθεια κανένας πλέον από αυτόν και την παράταξή του.
Αφήστε τον να εκφράζεται "ελεύθερα" στο facebook, ώστε να δικαιολογεί και τη θέση του Αντιδημάρχου και υπεύθυνου για θέματα επικοινωνίας και προβολής του δεξιού Δήμου Φιλιατών. 

Καμαρώστε επίπεδο Αντιδημάρχου Φιλιατών 
και στη συνέχεια διαβάστε το άρθρο 50 του νόμου 4782/2021:


ΝΟΜΟΣ 4782/2021
Άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση 
Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης έργου και τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. 
Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση του παρόντος άρθρου με την αυτή αναθέτουσα αρχή για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
5. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ορίου του προηγούμενου εδαφίου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 
Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από αίτηση της αναθέτουσας αρχής, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αρμόδια οργανική μονάδα για την επεξεργασία των αιτήσεων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας».
Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε... Ζητήστε συγγνώμη ή παραιτηθείτε... Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 15, 2021 Rating: 5

1 σχόλιο:

  1. Τα είπατε όλα...ειναι να απορεί κανείς πως κάποιοι έχουν επιλέξει αυτούς που έχουν επιλέξει για τέτοιες καίριες θέσεις...

    ΑπάντησηΔιαγραφή