Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε σε μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών( δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ) που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τηρούμενων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται προς αποφυγή της διάδοσης του COVID- 19 ( άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Φιλιατών οικ. έτους 2023.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ )Δήμου Φιλιατών οικ. έτους 2023.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για Δ΄τρίμηνο .
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

5. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . Προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής τους για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

6. Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2023.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

8. Επιτροπή Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023.
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

9. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων .
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

10. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
- Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

11. Έγκριση πρωτοκόλλου διαγραφής μη νόμιμων δαπανών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

12. Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2022 Δ΄κατανομή.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Ευθυμία (Έφη) Ντάφλου

13. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργα αποκατΑστασης υποδομων απΟ θεομηνΙες στο ΔΗμο ΦιλιατΩν Περ. ΗπεΙρου»
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 27, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες