Θετικές Γνωμοδοτήσεις για πτηνοτροφικές μονάδες

 Θετικές Γνωμοδοτήσεις για πτηνοτροφικές μονάδες


Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου φακέλου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων:

· «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 36.900 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μουσιάς», Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων.

· «Ε.Π.Ο. υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.200 ορνιθίων κρεατοαπραγωγής, αποτελούμενη από τρεις επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αποτελούμενες από 15.180, 16.120 και 13.900 ορνίθια κρεατοπαραγωγής αντίστοιχα, στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου, Δ. Ιωαννιτών».

· «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 79.980 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Παλιομάννα», Τ.Κ. Καμαρίνας, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
Θετικές Γνωμοδοτήσεις για πτηνοτροφικές μονάδες  Θετικές Γνωμοδοτήσεις για πτηνοτροφικές μονάδες Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουλίου 18, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες