Φοροδιαφυγή: Τσουχτερά πρόστιμα για πειραγμένες ταμειακές μηχανές - Βαριές «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ

Φοροδιαφυγή: Τσουχτερά πρόστιμα για πειραγμένες ταμειακές μηχανές - Βαριές «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ
 

Με βαριές «καμπάνες» που φθάνουν έως 100.000 ευρώ απειλούνται οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που μετά από φορολογικό έλεγχο εντοπιστούν να χρησιμοποιούν «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, για να «σβήνουν» συναλλαγές και ημερήσιους τζίρους αλλά και να εκδίδουν «μαϊμού» αποδείξεις .

Νέα εγκύκλιος που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής παρέχει διευκρινίσεις για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραβίασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
 
Οι κατηγορίες των προστίμων

Για παραβάσεις παραβιάσης ή παραποιήσης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:
Οταν ο υπαίτιος της παραβάσεως είναι ο κάτοχος- χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τηρήσεως απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τηρήσεως διπλογραφικών βιβλίων.

Οταν ο υπαίτιος της παραβάσεως είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο υπόχρεος προσέλθει αυτοβούλως στην αρμόδια φορολογική αρχή και υποβάλει δήλωση απώλειας Φ.Η.Μ., πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου, δεν επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο των 10.000 ή 30.000 ευρώ, αλλά επιβάλλεται μικρότερο πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ ανεξαρτήτως του πλήθους Φ.Η.Μ. που αναφέρονται στη σχετική δήλωση απώλειας.


Πότε στοιχειοθετείται παραβίαση

Παραβίαση του ΦΗΜ συνιστά :Η παραβίαση της σφραγίδας της κεφαλής της βίδας ασφαλείας και η παρέμβαση στο υλικό του ΦΗΜ (hardware) ή στον μικροκώδικα (firmware) του ΦΗΜ.

Σε περίπτωση χρήσεως ειδικών φορολογικών μηχανισμών παραβίαση συνιστά και η τροποποίηση του λογισμικού υποστηρίξεως που βρρίσκεται εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του μηχανισμού με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Παραποίηση των αρχείων ΦΗΜ συνιστά η αλλοίωσή τους, δεδομένου ότι η έννοια της παραποίησης σχετίζεται αποκλειστικά με τα παραγόμενα από τους ΦΗΜ αρχεία

Επέμβαση στην λειτουργία του ΦΗΜ με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά η κάθε παρεμβολή ή παρέμβασις στην λειτουργία του που διασπά τη σχετική ενότητα και διακόπτει την αλληλουχία τεκμηριώσεως του εκδοθέντος παραστατικού.
 
Επέμβαση στη λειτουργία του ΦΗΜ με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά, επίσης, και η κάθε είδους παράκαμψη αυτού.
 Ειδικότερα, τα παραπάνω σχετίζονται με τη λειτουργία του ΦΗΜ ως ενιαίου λειτουργικού συνόλου που διασφαλίζει την ακεραιότητα του περιεχομένου του παραστατικού, από τη στιγμή της έκδοσής του έως και την λήξη της περιόδου φύλαξής του.

Παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Το πρόστιμο της εν λόγω περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.

Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου λογιστικού στοιχείου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου δεν έχει αλλοιωθεί σε σχέση με ότι απαιτείται από τον ως άνω νόμο ή με ότι καθορίσθηκε από τον εκδότη του ενώ με τον όρο «αυθεντικότητα προέλευσης λογιστικού στοιχείου» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου.
Φοροδιαφυγή: Τσουχτερά πρόστιμα για πειραγμένες ταμειακές μηχανές - Βαριές «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ Φοροδιαφυγή: Τσουχτερά πρόστιμα για πειραγμένες ταμειακές μηχανές - Βαριές «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 08, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες