Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο - Δείτε τα 21 θέματα

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο - Δείτε τα 21 θέματαΣυνεδριάζει την Τετάρτη στις 19:30 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σουλίου (Διδακτικό Έτος 2023-2024)

ΘΕΜΑ 2ο Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2024

ΘΕΜΑ 3ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023

ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου :«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 5ο Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Χορήγηση 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου»

ΘΕΜΑ 8ο Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου : «Εργασίες ανακαίνισης του ΚΕΠ (Rebrandihg)»

ΘΕΜΑ 9ο Χορήγηση παράτασης του έργου : «ΒΕΛTΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ »

ΘΕΜΑ 10ο Αποδοχή της 5ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011241645 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΘΕΜΑ 11ο Παροχή εξουσιοδότησης στον Κο Δήμαρχο για υπογραφή συμβολαίου

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός εκπροσώπων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)

ΘΕΜΑ 13ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Περιβάλλον»

ΘΕΜΑ 14ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη», της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης , ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΘΕΜΑ 15ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τηςΥπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη»Υποέργο 3, της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης με κωδικό MIS 5019465

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση 1oυ ΑΠΕ -1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών για τοΥποέργο «Κτήριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος» (εργολαβία) με Α/Α 2 της Πράξης με τίτλο «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας πολιτισμού και εκπαίδευσης» με MIS

ΘΕΜΑ 17ο Αίτημα επικαιροποίησης της πράξης «Κτίριο Βούλγαρη :Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης με κωδικό ΟΠΣ 5019465 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΘΕΜΑ 18ο Διαγραφή ή μη οφειλής

ΘΕΜΑ 19ο Υποβολή ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σουλίου στο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΘΕΜΑ 20ο Αποδοχή ή μη αιτήματος λύσης μίσθωσης αγροτεμαχίου και διαγραφή βεβαιωμένων μισθωμάτων

ΘΕΜΑ 21ο Περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην δημοτική κοινότητα Αγίας Κυριακής


Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο - Δείτε τα 21 θέματα Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο - Δείτε τα 21 θέματα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 08, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες