Επιστολή της Αδελφότητας Απόδημων Περδικιωτών Θεσπρωτίας προς το δήμο Ηγουμενίτσας και τη ΔΕΥΑΗ

Επιστολή της Αδελφότητας Απόδημων Περδικιωτών Θεσπρωτίας προς το δήμο Ηγουμενίτσας και τη ΔΕΥΑΗ


Προς: τον Δήμο Ηγουμενίτσας
i. κ. Δήμαρχο
ii. κ. Αντιδημάρχους
iii. κ. Πρόεδρο Δ.Σ.
iv. κ.κ. Επικεφαλείς Παρατάξεων Δ.Σ.
ν. κ. Πρόεδρο Κ.Σ. Πέρδικας
vi. κ. Πρόεδρο ΔΕΥΑΗ

Η Αδελφότητα Απόδημων Περδικιωτών Θεσπρωτίας «ο Άγιος Αθανάσιος», έχοντας υπόψη αφενός τις δύο πρόσφατες συνεδριάσεις του Κοινοτικού συμβουλίου και αφετέρου την πορεία της εγκατάστασης του νέου δικτύου ύδρευσης, των δρόμων της Πέρδικας, την αύξηση των αδέσποτων σκύλων στην Πέρδικα και άλλων προβλημάτων που ταλανίζουν το χωριό, κατόπιν της πρωτοβουλίας του συγχωριανού μας κ. Αριστείδη Σαφαρίκα και ενόψει της Συνέλευσης των Κατοίκων Πέρδικας την 20η Δεκεμβρίου 2023, σας γνωρίζει ότι: 
1. Αξιώνει από την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας την ολοκλήρωση των έργων του δικτύου ύδρευσης και την λειτουργία του έως την 30/04/2024, αρχή της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.
2. Αξιώνει από την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, ως προς την πορεία των έργων, το χρονοδιάγραμμα και την ορθότητα εκτέλεσης αυτών.
3. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας άμεση αποκατάσταση των δρόμων, εκεί που το έργο του νέου δικτύου ύδρευσης έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση όλου του οδικού δικτύου μετά την περάτωση των έργων, συμπεριλαμβανομένων αυτών των «κόμβων», το αργότερο έως 31 Μαΐου 2024.
4. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, ως προς τις ενέργειες που έχει προβεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δήμου για την «Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή)» (άρθρο 17 Ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 Ν. 4673/2020).
5. Υπενθυμίζει στον Δήμο ότι, σε περίπτωση που κάποιος πέσει θύμα επίθεσης από αδέσποτο ζώο, αυτός μπορεί να στραφεί ποινικά με κατάθεση μήνυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 15, και 314 ΠΚ, κατά του αρμόδιου αντιδημάρχου, αλλά και αστικά με αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια για να διεκδικήσει αποζημίωση από τον οικείο Δήμο, στα όρια του οποίου δέχθηκε την επίθεση. Ειδικότερα έχει κριθεί δικαστικά, ότι βάσει των άρθρων 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ και 932 ΑΚ υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του Δήμου για περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και διασφάλιση ακίνδυνης χρήσης δημόσιων χώρων από τους δημότες, καθώς και για προστασία της ζωής και υγείας των δημοτών (3022/12ΣτΕ, 932/2008 ΜΔΠΠειρ.). Αυτό προκύπτει άλλωστε και από Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.3463/2006, αλλά και σύμφωνα με τον Ν. 4830/2021 για την Ευζωία των ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» κλπ που ψηφίστηκε τελευταία. Ειδικότερα στο άρθρο 1051 ρητώς προβλέπεται ότι : «Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους».
6. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, ως προς τις ενέργειες που έχει προβεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Δήμου « περί ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων» (άρθρο 10 Ν. 4830/2021). Απαιτεί από τον Δήμο Ηγουμενίτσας την ΑΜΕΣΗ ανάληψη του ρόλου που του καθορίζει ο Νόμος.
7. Υπενθυμίζει στον Δήμο ότι σε περίπτωση ζημίας από αδέσποτο, ο Δήμος ευθύνεται σε αποζημίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 105 & 106 ΕισΝΑΚ (διατάξεις για την αστική ευθύνη του Δημοσίου) και η ευθύνη θεμελιώνεται ως παράλειψη που τελείται κατά την κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας των οργάνων του Δήμου όσον αφορά τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
8. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, ως προς ποιος/οι είναι υπεύθυνος/οι για τον αυτόματο εξωτερικό απινιδωση (ΑΕΑ) της Πέρδικας; Τηρούνται οι προβλεπόμενες από την Υπουργική Απόφαση (Y4A/OIK.15576 «Κανόνες οργάνωσης συστήματος καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ)» Β ́219) και την εγκύκλιο της 22.8.2007 προϋποθέσεις;
9. Αξιώνει από την Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, ως προς ποιος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του κτιρίου που στεγάζεται το Ιατρείο του χωριού, ποιες δαπάνες έχουν γίνει και από ποιόν.
10. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την οδοσήμανση των οδών που οδηγούν στις παραλίες και κάθε άλλο μέτρο ασφαλείας που έχει ληφθεί.
11. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, σχετικά με τους αγροτικούς δρόμους που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν με την νέα εργολαβία και εάν σε αυτές συμπεριλαμβάνονται αυτές που εξυπηρετούν και κατοικίες.
12. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, ως προς την πορεία των έργων δημιουργίας οδικών κόμβων, το χρονοδιάγραμμα και την ορθότητα εκτέλεσης αυτών.
13. Αξιώνει από τον Δήμο Ηγουμενίτσας ολοκληρωμένη πληροφόρηση των κατοίκων της Πέρδικας, σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την καθαριότητα των παραλιών, καθώς και τη λειτουργία τουαλετών σε αυτές.
14. Επιφυλάσσεται ως προς την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αποζημίωσης, καθόσον οι απόδημοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των κατοίκων και στην πλειονότητά τους διατηρούν οικίες, αγροκτήματα και οικονομικά συμφέροντα στο χωριό.
15. Λυπάται που δεν εισακούστηκε η πρότασή της για το χρόνο διενέργειας της Συνέλευσης των κατοίκων της Πέρδικας και παροτρύνει τα μέλη της που θα βρίσκονται στο χωριό να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτήν, την 20η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο, γιατί ... «η αγάπη για την Πέρδικα μας ενώνει».
Επιστολή της Αδελφότητας Απόδημων Περδικιωτών Θεσπρωτίας προς το δήμο Ηγουμενίτσας και τη ΔΕΥΑΗ Επιστολή της Αδελφότητας Απόδημων Περδικιωτών Θεσπρωτίας προς το δήμο Ηγουμενίτσας και τη ΔΕΥΑΗ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Νοεμβρίου 19, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες