ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Καλείστε σε μεικτή( δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ( ισολογισμός- κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως- πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και σχετικό προσάρτημα ) έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ( ισολογισμός- κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως- πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και σχετικό προσάρτημα ) έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών μονάδων έτους 2023 - Δ΄κατανομή.

Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

5.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π. ΣΟΚΟΛΑΚΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

6.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Φοινικίου (Μουσείο Φοινικίου)»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

7.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Αχλαδέα προς Χλωμό» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

8.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ. Σίδερης» του Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών."

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος
 
12.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου "Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Φιλιατών".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

13.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Φιλιατών".

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΦΙΛΙΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Δεκεμβρίου 19, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες