Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ηπείρου  Τρίτη 16  Ιανουαρίου


Την Τρίτη δεκαέξι (16) Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14.00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της ΛΑΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ: Για τις άμεσες πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει η περιφερειακή αρχή για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης νέου ΤΕΠ στο ΠΓΝΙ, ως έργο άμεσης και κομβικής προτεραιότητας για την Ήπειρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των συνεδριάσεων: 18η /11-12-2023 (ειδική- διά ζώσης) 19η /11-12-2023 (τακτική -διά ζώσης) 20η /21-12-2023 (κατεπείγουσα διά περιφοράς)

2. Εκλογή Εκπροσώπων Περιφέρειας Ηπείρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε.

3. Σύσταση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 164 του Ν 3852/2010, όπως μετά τις σχετικές τροποποιήσεις ισχύει, δύο (2) αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήτοι: Α. Επιτροπής «Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και Β. Επιτροπής «Κοινωνικών Θεμάτων», μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στις ως άνω Επιτροπές.

4. Συγκρότηση των Επιτροπών «Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και «Κοινωνικών Θεμάτων», του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

5. Έγκριση ανανέωσης διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) σε εμπορικές τράπεζες, - Έγκριση ανανέωσης εγκατάστασης μηχανισμών (POS) αποδοχής πληρωμών με κάρτα - Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Ηπείρου» και πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) σε εμπορικές τράπεζες.

6. Έγκριση ανανέωσης ένταξης της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal, της Τράπεζας της Ελλάδος για την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω των τραπεζικών Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και - Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Ορισμός επιτροπής άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/7-8-1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Τρίτη 16 Ιανουαρίου Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο  Ηπείρου  Τρίτη 16  Ιανουαρίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 11, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες