ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με μισθό 830 ευρώ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με μισθό 830 ευρώ




Το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) απευθύνεται σε 25.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και προσφέρει μισθό 830 ευρώ μηνιαίως για διάστημα επτά μηνών. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, καθώς και πλήρη ασφάλιση μέσω του e-ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν μπορούν να προσλάβουν ανέργους χωρίς κόστος γι’ αυτές, καθώς η μισθοδοσία θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα​.

Οι άνεργοι θα επιλέγονται από το μητρώο της ΔΥΠΑ βάσει των προσόντων και δεξιοτήτων τους. Για τις επιχειρήσεις, υπάρχει όριο στον αριθμό των ανέργων που μπορούν να προσλάβουν ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό τους. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις με έως τρία άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν έναν άνεργο, ενώ μεγαλύτερες μπορούν να προσλάβουν περισσότερους​.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα είναι ανοιχτές και θα παραμείνουν έτσι μέχρι να καλυφθούν όλες οι θέσεις ή να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος​.

Προϋποθέσεις για Επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανέργων

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους για πρακτική άσκηση δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν αποζημίωση. Έτσι, θα μπορούν να αυξήσουν το προσωπικό τους χωρίς επιπλέον κόστος. Ωστόσο, οι θέσεις που θα καλυφθούν από τους ανέργους πρέπει να είναι νέες και όχι να αντικαθιστούν απολυθέντες ή αποχωρήσαντες εργαζομένους.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν περισσότερους από έναν άνεργο, ανάλογα με τον αριθμό των υπαρχόντων εργαζομένων τους:
Επιχειρήσεις με έως 3 εργαζομένους: μπορούν να προσλάβουν 1 άνεργο.
Επιχειρήσεις με 4 έως 9 εργαζομένους: μπορούν να προσλάβουν έως 2 ανέργους.
Επιχειρήσεις με 10 έως 19 εργαζομένους: μπορούν να προσλάβουν έως 3 ανέργους.
Επιχειρήσεις με 20 έως 30 εργαζομένους: μπορούν να προσλάβουν έως 5 ανέργους.
Επιχειρήσεις με 31 έως 50 εργαζομένους: μπορούν να προσλάβουν έως 8 ανέργους.
Επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζομένους: μπορούν να προσλάβουν έως 20 ανέργους.

Οι άνεργοι θα επιλέγονται από τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) με βάση τις θέσεις που θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις.

Περιορισμοί για Συμμετοχή
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις πάνω από 200.000 ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιχειρήσεις που έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση αποκλείονται από το πρόγραμμα.

Άνεργοι που εργάστηκαν στην ίδια επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες δεν μπορούν να συμμετέχουν.

Άνεργοι που εργάστηκαν σε παρόμοια θέση σε άλλον εργοδότη επίσης αποκλείονται.

Επιπλέον, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:Νυχτερινά κέντρα.

Επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα τελευταία δύο χρόνια για σοβαρές παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας ή για αδήλωτη εργασία.

Επιχειρήσεις ΚΤΕΛ.

Συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί μετά από μεταβίβαση, αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία.
ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με μισθό 830 ευρώ ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με μισθό 830 ευρώ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 13, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες