Τσουχτερά πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν οχήματα σε ακινησία

Τσουχτερά πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν οχήματα σε ακινησία
Πρόστιμα από 10.000 έως 30.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας προβλέπει το σχέδιο νόμου για όσους ενώ έχουν θέσει το όχημά τους σε ακινησία εντοπισθούν να το χρησιμοποιούν, ακόμα και να έχουν αλλάξει το σημείο στάθμευσής τους. Οι νέες διατάξεις αναμένεται να φοβίσουν πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, παρά το γεγονός ότι τα έχουν δηλώσει σε ακινησία, μη καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου:
Σε περίπτωση χρήσης του οχήματος που έχει τεθεί σε οριστική αδράνεια ή έχει διαγραφεί επιβάλλεται στον κάτοχό του πρόστιμο 10.000 ευρώ, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού.

Εάν εντοπιστεί σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, είτε εντοπιστεί σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί, αίρεται η ακινησία και επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής τους. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων, καθώς και μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.

Εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός πενταετίας, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Παράλληλα, αλλάζουν οι διαδικασίες για την αδρανοποίηση των οχημάτων και τη διαγραφή τους από τα μητρώα οχημάτων. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλισθεί, δεν έχουν υποβληθεί σε ΚΤΕΟ και δεν έχουν καταβληθεί γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας τα τελευταία 7 έτη τίθενται σε καθεστώς προσωρινής αδράνειας. Κατόπιν ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, ώστε είτε να προχωρήσουν στην οριστική αδρανοποίηση των οχημάτων και τη διαγραφή τους από τα μητρώα, είτε στη δήλωση ακινησίας τους, είτε, εφόσον προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, στην επανακυκλοφορία τους.

Για την εκκαθάριση από αδρανή οχήματα των Μητρώων Οχημάτων εφαρμόζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, που αφορά τα ανωτέρω οχήματα και τα σχετιζόμενα με αυτά πρόσωπα, τα οποία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή διαβιβάζονται σε ηλεκτρονικά αρχεία από:

τα μητρώα οχημάτων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, τα οποία τηρούνται, κατά περίπτωση, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

τα Μητρώα ακινησίας, τα οποία τηρούνται, κατά περίπτωση, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

το αρχείο καταβολής τελών κυκλοφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε.,
το αρχείο ελέγχου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε κατάσταση οριστικής αδράνειας περιέρχονται αυτοδικαίως οχήματα παλαιότητας άνω των σαράντα (40) ετών, για τα οποία είτε ο ιδιοκτήτης δεν προβαίνει σε ενέργειες επικαιροποίησης εντός τριμήνου από την ειδοποίηση που έχει λάβει, είτε ανήκουν σε θανόντες.

 Επίσης, σε οριστική αδράνεια μπαίνουν οχήματα τα οποία, για το διάστημα των τελευταίων 15 ετών, δεν είναι τακτοποιημένα, ως προς την καταβολή των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας ή χρήσης ή, όταν προβλέπεται, ως προς την ετήσια αναθεώρηση της άδειας κυκλοφορίας τους, την υποχρέωση ασφάλισης και τη διενέργεια ελέγχου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.).

Η αυτοδίκαιη περιέλευση σε κατάσταση οριστικής αδράνειας πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών, συνιδιοκτητών ή κατόχων, εάν το όχημα δεν εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις τους τα προηγούμενα πέντε φορολογικά έτη.
Τσουχτερά πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν οχήματα σε ακινησία Τσουχτερά πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν οχήματα σε ακινησία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 13, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες