Πρόσκληση σύγκλισης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών

Πρόσκληση σύγκλισης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών Σας προσκαλούμε την 25η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , για λήψη αποφάσεων , σε τακτική συνεδρίαση δια Ζώσης της Δημοτικής Επιτροπής , στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα Άρθρα 75 και 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν στα πιο κάτω θέματα: 

1.Πρωτόκολλο Ταμιακής Διαχείρισης Μηνός Μαΐου 2024. 

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών”. 

3.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ». 

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Έργα αποκατάστασης υποδομών από θεομηνίες στο Δήμο Φιλιατών Περ. Ηπείρου» του Δήμου Φιλιατών. 

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.

 6. Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Περιστερίου Νομού Αττικής.

 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης της Δ.Υ.Π.Α.(ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΛΑΧΟΣ 
Πρόσκληση σύγκλισης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών Πρόσκληση σύγκλισης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουνίου 21, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες