Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- ΙονίουΣε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) για την περίοδο 2024-2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, συμμετείχε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων.

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αντιπροέδρου του Φόρουμ Αδριατικής & Ιονίου κ. Παναγιώτη Τσιχριτζή, έχοντας ως στόχο να τεθεί το πλαίσιο του προγράμματος ενεργειών, δράσεων, δραστηριοτήτων και θεματικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας για το 2024-2025.

Με την έναρξη της ελληνικής προεδρίας του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Αδριατικής & Ιονίου UniAdrion, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Η Πρύτανης Καθηγήτρια κυρία Άννα Μπατιστάτου ως εκπρόσωπος του Forum των Πανεπιστημίων (UniAdrion), ο Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Ιωάννης Λεονάρδος και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής κυρία Τζένη Παγγέ μέλος του UniAdrion συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας, δίνοντας το στίγμα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διάστασης της Πρωτοβουλίας.

Επίσης συμμετείχαν ο Συντονιστής της Ελληνικής Προεδρίας κ. Κωνσταντίνος Δίκαρος, ο κ. Ιωάννης Ρέτσας Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece, ο κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο κ. Κωσταντίνος Νικολούτσος Προέδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, ο κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ηλείας, ο κ. Σωτήριος Σκιαδαρέσης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδος, ο κ. Ιωάννης Γκολομάζος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας και η κυρία Χριστίνα Μανιφάβα ειδική συνεργάτης του Επιμελητηρίου Άρτας, ο κ. Ιάκωβος Κονταράτος μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, η κυρία Ευγενία Καμπιώτη Διευθύντρια του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ο κ. Βασίλειος Βασιλείου, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και ο κ. Πέτρος Ζουμπούλης Διευθυντής του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους παρακάτω θεματικούς τομείς που αποτελούν και προτεραιότητες της EUSAIR για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή Αδριατικής- Ιονίου:

Βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων

Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας

Γαλάζια ανάπτυξη

Βιώσιμο τουρισμό μέσω της διαμόρφωσης μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης με τον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων

Δημιουργία δομών τουριστικής εκπαίδευσης για ειδικότητες που συνδέονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Προστασία και προώθηση της μεσογειακής διατροφής

Επανασχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων με ιεράρχηση καινοτόμων επενδύσεων σε νέες μορφές τουρισμού και σε λοιπούς τομείς αξίας της κάθε τοπικής οικονομίας

Προστασία περιβάλλοντος, μείωση των ρύπων και άμεση προστασία της ακτογραμμής από το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και όχι μόνο

Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων παρουσίασης των καλών πρακτικών που έχουν προκύψει από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων σε επίπεδο Μακροπεριφέρειας και όχι μόνο

Δημιουργία μοντέλων και μεθοδολογιών συνεργασιών πανεπιστημίων και φορέων επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κοινότητα

Ανάδειξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και της διασύνδεσης της με το επιχειρείν.

Θέτοντας τις θεματικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, η συνάντηση έκλεισε με τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων, που θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων και Πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου.
Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής- Ιονίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουνίου 28, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-up

Σελίδες