Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

 Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και  κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA,  δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάςΜε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΑΔΑ: 9ΓΞΒ7Λ9-Ο5Ρ) απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ως κάτωθι:

Α. Τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ημερήσια ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι κατηγορίας 3, την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας, στις παρακάτω περιοχές κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι 31-10-2024. Η απαγόρευση ισχύει από τη δύση του ηλίου μέχρι 6ης πρωινής.

Β. Τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ημερήσια ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι κατηγορίας 4 και 5, την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων και παραμονής και διανυκτέρευσης εκδρομέων καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, (από 24.00 της προηγούμενης της ημέρας για την οποία ισχύει η απαγόρευση έως τις 24.00 της ημέρας για την οποία ισχύει η απαγόρευση), στις παρακάτω περιοχές, κατά το διάστημα από την υπογραφή της παρούσης μέχρι και την λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι 31-10-2024.

Οι δασικοί και αγροτικοί δρόμοι, καθώς και οι περιοχές της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τις οποίες ισχύει η απόφαση απαγόρευσης είναι οι εξής:


ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


Δάσος στη θέση «Βουνοσπηλιά» (Τσιμπουρίκι).

Δασύλλιο στη θέση «Κάστρο».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

Δάσος στις θέσεις «Πλαγιά» & «Κάστρο»– Ελαιώνας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

Δάσος στη θέση «Ντούλκα» (Αναδασωτέα).

Δάσος στη θέση «Κόντρα» (Αναδασωτέα).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Δάσος στις θέσεις «Καραβοστάσι» & «Φυκιανού»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ

Ελαιώνας Τ.Κ.Φασκομηλιάς

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Δάσος στις θέσεις «Γαλατά» & «Κατασκήνωσης- Κάστρου».

Δάσος περιοχής Αγίου Γεωργίου (πάνω από το γήπεδο)

Δάσος περιοχής Μανόπουλου (κάτω από το Κέντρο Υγείας, όπου υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής).

Δάσος περιοχών Μίχλας, Βασιάνης, Ελαταριάς.

Δάσος περιοχών Αγίας Κυριακής & Πετουσίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δάσος στη θέση «Μπιστερέ» Τ.Κ. Αυλοτόπου – δασικές εκτάσεις όρος Γκορίλα & Τ.Κ. Φροσύνης.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Δάσος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Δάσος περιοχής Κογκέλες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ

Πευκοδάσος Σαγιάδας – Ελαιώνας.

Πευκοδάσος – Ελαιώνας θέση «Λιόψη» Τ.Κ. Κεστρίνης.

Δασικές εκτάσεις στη θέση «Γκούμανη» – Μοναστήρι Τ.Κ. Ραγίου.

Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν καταλαμβάνουν πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αναφέρονται, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών, των Δήμων καθώς και τα οχήματα παροχής βοήθειας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία και των εθελοντικών ομάδων – οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας μετά από εντολή των Πυροσβεστικών υπηρεσιών όταν και όπου χρειαστούν.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση σε δάση, κοινόχρηστους χώρους κλπ., οι δε Δήμοι παρακαλούνται σύμφωνα με την νομοθεσία να τοποθετήσουν σε όλους αυτούς τους χώρους, σήμανση που θα αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η ελεύθερή κατασκήνωση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους μελισσοκόμους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία όπως κάπνισμα κυψελών, στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά καθώς επίσης να αποφεύγετε η τοποθέτηση κυψελών δίπλα σε δασικούς δρόμους ή σε αντιπυρικές ζώνες που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τέλος

σύμφωνα με την, αρ. 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

Επίσης κατά τις θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και παραγωγές και έως την 31η Οκτωβρίου, απαγορεύεται το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός ως μέρος θρησκευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών παραγωγών κ.λπ., σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία

Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).

Οι Δήμοι αλλά και οι αδελφότητες αποδήμων, οι πολιτιστικοί, αθλητικοί και άλλοι φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την εξασφάλιση άδειας.

Το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση,
αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή επικίνδυνων δραστηριοτήτων και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και  κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA,  δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω υψηλού κινδύνου  πυρκαγιάς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 20, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες