Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 20 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30΄ , για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ».

2.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για :«Καθορισμό τιμών ζώνης (Τ.Ζ.), για τον υπολογισμό του Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για περιοχές στα διοικητικά όρια του Δήμου Σουλίου, όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ( που δεν έχει γίνει καθορισμός με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών)».

3.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για : «Επιβολή τελών ύδρευσης –άρδευσης Δήμου Σουλίου».

4.Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σουλίου (Τ.Κ Προδρομίου-Ζερβοχωρίου)» .
Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 17, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες