Συνεδριάζει σήμερα το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει σήμερα το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο ΗγουμενίτσαςΣήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, το οποίο αναβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την είδηση του θανάτου του 53χρονου Δημοτικού Υπαλλήλου.
 
Έτσι, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 20  Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2016.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2015.
-Εισηγήτριες: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.
Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικον. Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 3ο
Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών έκτακτου προσωπικού πρώην ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗ» απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
-Εισηγήτριες: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.
Λουκά Ανθίππη – Προϊσταμένη Δ/νσης Οικον. Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 4ο
Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον επιτροπής ενστάσεων Κτηματολογίου.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα τρία δημοτικά κτίρια” του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Αποπεράτωση Αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)” του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: ’’Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε. 1’’.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: ’’Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Κατασκευή – Αντιστήριξη δρόμου από τη βρύση του ΣΟΛΟΥ της Τ.Κ. Καστρίου έως όρια Μαυρουδίου (οικία Παππά)».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Αναστασίου σε δεξαμενή».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό έναντι πρατηρίου Θωμάζου».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.
Συνεδριάζει σήμερα το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα το αναβληθέν Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 20, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες