Απευθείας ανάθεση του Δημάρχου Πάργας στην εταιρεία "ΑΧΕΡΩΝ" ιδιοκτησίας των παιδιών του
«Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον κλάδο των λατομείων και της παραγωγής σκυροδέματος συμμετέχοντας στη διοίκηση της ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., μίας από τις πιο εύρωστες επιχειρήσεις της Ηπείρου. Μετά την εκλογή του ως Δημάρχου Πάργας άφησε τη διοίκηση της επιχείρησης στα παιδιά του για να αφοσιωθεί στα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα». Αυτά αναφέρει η ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας για τον κ. Αντώνη Νάστα, Δήμαρχο Πάργας, ο οποίος την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, υπογράφει απόφαση, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δείτε τη ΕΔΩ) με θέμα: «Απευθείας ανάθεση προμήθειας Σκυροδέματος για την ΔΕ Φαναρίου».

Η απόφαση αναφέρει επίσης:

«Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια Σκυροδέματος για την ΔΕ Φαναρίου» εκτιμώμενης αξίας 9.999,60€, χωρίς Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Φαναρίου»

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας σκυροδέματος για την ΔΕ Φαναρίου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή , στον Εταιρεία: ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. , με στοιχεία επικοινωνίας Κορώνη, Τ.Κ 48062,έναντι του ποσού των 12.399,50€, χωρίς Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7135.008 και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως την 20/12/2016.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής , μετά την υποβολή από τον προμηθευτή εξοφλητικών τιμολογίων.

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή , απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών».

Τόσο στην ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., όσο και στην ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. ο Δήμαρχος Πάργας έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης, ενώ συγγενικά του πρόσωπα είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή σημαίνοντα μέλη των Δ.Σ.

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε πολλές άλλες ανακύπτει ένα πολιτικό ζήτημα, που συναντούμε σε πολλούς «μικρούς» Δήμους ανά τη χώρα. Πρέπει ή όχι να αποκλείουν οι Δήμαρχοι εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται –έστω και συγγενικά- από τις δημόσιες προμήθειες; Στον αντίποδα είναι άδικο προς τις εταιρείες να αποκλείονται λόγω της σχέσης αυτής;

Σε κάθε περίπτωση οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ικανοί να δώσουν απαντήσεις. Και η ΚΕΔΕ έχει κάνει αυστηρές συστάσεις στους Δημάρχους να είναι πολύ προσεκτικοί με τέτοια θέματα.

Η συγκεκριμένη απευθείας ανάθεση πάντως ήδη έχει γίνει γνωστή σε δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι και θα ζητήσουν ενημέρωση.

Π.Τ. - atpreveza.gr


 
Απευθείας ανάθεση του Δημάρχου Πάργας στην εταιρεία "ΑΧΕΡΩΝ" ιδιοκτησίας των παιδιών του Απευθείας ανάθεση του Δημάρχου Πάργας στην εταιρεία "ΑΧΕΡΩΝ" ιδιοκτησίας των παιδιών του Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Νοεμβρίου 01, 2016 Rating: 5

Σελίδες