Φιλιάτες: Από 81 σχολεία που είχε η επαρχία το 1931, σήμερα λειτουργούν μόνο 4

Το σχολείο της Λεπτοκαρυάς


Μια καταγραφή των σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φιλιατών το 1931- από την εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ του Γιώργου Βουγίδη.Διδακτηριακή κατάστασις Εκπαιδευτικής περιφερείας Επαρχίας Φιλιατών
του Επιθεωρητή Φιλιατών Ι. Μεταξά

Εις την εκπαιδευτικήν περιφέρειαν Φιλιατών υπάγονται 81 σχολεία, εκ τούτων 5 μόνον σχολεία έχουν διδακτήρια χαρακτηριζόμενα ως «καλά»: 
1) Αγ. Πάντων κατασκευασθέν εκ δωρεάς του κ. Μελά. 
2) Τσαμαντά , ανοικοδομηθέν από συνδρομάς των εν Αμερική εγκατεστημένων Τσαμαντιωτών. Το μόνον σφάλμα τούτου, κατά την γνώμην των ειδικών, είναι ότι δεν ευρίσκεται εις πολύ κατάλληλον τοποθεσίαν : 
3) Γηρομερίου ολονέν συμπληρούμενον και επιδιορθούμενον χάρις εις τας γενναίας συνδρομάς της Κοινότητος. 
4) Λεπτοκαρυάς (νεόδμητον) κατασκευασθέν με εισφοράς της κοινότητας, των κατοίκων και αρωγήν του δημοσίου. Το διδακτήριον τούτο είναι από κάθε άποψιν τέλειον. Υπολείπεται να πλουτισθή με όργανα και έπιπλα και να καλλιεργηθή η εσωτερική του οργάνωσις. Το σχολείον τούτο έχει και σχολικόν κήπον αξιόλογον. 
5) Βαβούριον, ανοικοδομηθέν με συνδρομήν των κατοίκων και γενναίαν Κρατικήν αρωγήν.
 1. Άγιοι Πάντες
 2. Άγιος Νικόλαος
 3. Αράχωβα
 4. Αχούρια Βαβουρίου
 5. Ασπροκκλήσι (Λιντίσδα)
 6. Αετός
 7. Αχλαδιά
 8. Άνω Ξέχωρο
 9. Άνω Παληοκκλήσι
 10. Αετόπετρα
 11. Βαβούρι
 12. Βορτόπια
 13. Βρυσέλλα
 14. Βρυσούλα
 15. Βασιλόπουλον
 16. Βοτσαρά
 17. Γαρδίκι
 18. Γηρομέρι
 19. Γλούστα
 20. Γολά
 21. Γλύζιανη
 22. Γρανιτσοπούλα
 23. Γρίμπιανη
 24. Γρίμποβον
 25. Δεσποτικόν
 26. Δελβινακόπουλου
 27. Ελαία
 28. Εκκλησοχώρι
 29. Ιερομνήμη
 30. Αχούρια Μαλουνίου
 31. Κάτω Ξέχωρο
 32. Κεραμίτσα
 33. Κοκκινιά
 34. Κοκκινολιθάρι
 35. Κωστάνα
 36. Καμίτσανη
 37. Κουρεμάδι
 38. Κοχλιοί
 39. Κουρέντα
 40. Κώτσικα
 41. Λαμποβίστρα
 42. Λεπτοκαρυά
 43. Λειά
 44. Λίμποβον
 45. Λιόπεσι
 46. Λύκου
 47. Λίστα
 48. Μαζαράκι
 49. Μαλούνι
 50. Μαντζάρι
 51. Μύλοι
 52. Νεοχώρι
 53. Ντόλιανη
 54. Παλαμπάς
 55. Παληοχώρι
 56. Πηγαδούλια
 57. Πλαίσιον
 58. Πόβλα
 59. Ραβενή
 60. Ραΐκο
 61. Ριζό
 62. Σαγιάδα
 63. Σίδερη
 64. Σκουπίτσα
 65. Σπάταρη
 66. Σολοπιά
 67. Σμέρτον
 68. Τσαρακλιμάνι
 69. Τσαμαντάς
 70. Φοινίκι
 71. Φανερωμένη
 72. Φατήρι
 73. Φωτεινό
 74. Χίνκα
 75. Φιλιάτες

ΝΕΑ των ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε αφορούν σταχυολόγηση από μια ολοκληρωμένη καταγραφή της κατάστασης και της προόδου των Σχολείων της Επαρχίας Φιλιατών, η οποία θα συμπεριληφθεί στο υπό έκδοση νέο βιβλίο για το Φιλιάτι. Τα 75 σχολεία βρήκα στη μελέτη από τα 81 που αναφέρει ο κ. Μεταξάς, πιθανόν τα άλλα 6 να αφορούν τα σχολεία Ηγουμενίτσας, Αγίου Βλασίου, Καστρίου κλπ τα οποία τότε ανήκαν στην Επαρχία Θυάμιδος που είχε έδρα τους Φιλιάτες. Η αντιγραφή και σταχυολόγηση έγινε με την φροντίδα της πολύτιμης συνεργάτισσας Λουκίας την οποία και ευχαριστώ.-Φιλιάτες: Από 81 σχολεία που είχε η επαρχία το 1931, σήμερα λειτουργούν μόνο 4 Φιλιάτες: Από 81 σχολεία που είχε η επαρχία το 1931, σήμερα λειτουργούν μόνο 4 Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Δεκεμβρίου 02, 2016 Rating: 5

Σελίδες