Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 07η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Ιωάννης - Παππά Ουρανία

Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας, φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική εστία Φιλιατών έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

Απόφαση επί της αιτήσεως ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου α) για πρόωρη λύση μίσθωσης δημοτικού ξενώνα Φιλιατών, β) κατάπτωση η μη της εγγυητικής επιστολής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Δεκεμβρίου 02, 2016 Rating: 5

Σελίδες