Θεσπρωτία: Η επιστημονική έρευνα για την προστασία και την ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας

Με τη συμμετοχή της Θεσπρωτικής Ιχθυοκαλλιέργειας ΣΚΑΛΩΜΑ ΑΕ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Olhao της Πορτογαλίας, το ερευνητικό πρόγραμμα SEA-on-a-Chip, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7 - OCEAN - 2013).

Στο έργο συμμετείχαν 19 εταίροι από κράτη μέλη της ΕΕ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια αλλά και υδατοκαλλιέργειες – πέραν της Ελληνικής συμμετοχής – της Ιταλίας και της Νορβηγίας.

Τους έλληνες εταίρους εκπροσώπησαν ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, στέλεχος της ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε., Ιωάννης Χεκίμογλου, καθώς και μέλη των ομάδων εργασίας των δύο φορέων.

Το SEA-on-a-chip κατάφερε να αναπτύξει μια μικρή, αυτόνομη, απομακρυσμένη και ευέλικτη πλατφόρμα ανοσο-αισθητήρα που βασίζεται σε μια πλήρως ολοκληρωμένη σειρά από μικρο/νανο-ηλεκτρόδια και ένα μικρο-σύστημα σε ένα lab-on-a-chip διαμορφωμένο σε συνδυασμό με ηλεκτροχημική ανίχνευση για την σε πραγματικό χρόνο ανάλυση των θαλάσσιων υδάτων σε συνθήκες πολλαπλών στρεσογόνων παράγοντων.

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για την εφαρμογή του σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, και συμπεριλαμβάνει την ταχεία αξιολόγηση των ρύπων που επηρεάζουν την παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εκείνων που παράγονται από αυτή τη βιομηχανία, αλλά είναι εύκολα προσαρμόσιμο σε άλλες ενώσεις στόχου ή σε άλλες καταστάσεις που απαιτούνται από τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για την ανάλυση της μόλυνσης των παράκτιων υδάτων.

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σκάλωμα ΑΕ, στη Λωρίδα Σαγιάδας, το διάστημα από 23 έως και 30 Απριλίου 2015, παράλληλα με το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του έργου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 27-29 Απριλίου 2015.

Οι Ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. Μεταξύ 3 και 5% του ΑΕΠ της Ευρώπης εκτιμάται ότι παράγεται άμεσα από τον τομέα της θαλάσσιας βιομηχανίας και υπηρεσιών. Τα παράκτια ύδατα παράγουν το 75% των υπηρεσιών οικοσυστήματος για την παράκτια ζώνη της Ευρώπης και εκτιμάται ότι παράγουν ισοδύναμη αξία των € 18 δισεκατομμυρίων / έτος.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή υδατοκαλλιέργειας παρέμεινε σχετικά σταθερή στους 1,2 εκατομμύρια τόνους κατά την περίοδο 1995 έως 2012, και έφτασε το 2000, με 1,4 εκατομμύρια τόνους, στο υψηλότερο επίπεδό της. Το 2002 ανερχόταν σε 1,25 εκατομμύρια τόνους, αντιπροσωπεύοντας το 20% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής. Η αξία της ευρωπαϊκής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας έφθασε τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011: το 50% αυτού του αριθμού αντιστοιχούσε σε ψάρια και το 50% σε καρκινοειδή και μαλάκια. Η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ εστιάζεται κατά κύριο λόγο σε τέσσερα είδη: μύδια (39% της συνολικής ποσότητας), πέστροφα (15%), σολομό (14%) και στρείδια (8%). Ωστόσο πρόοδος έχει σημειωθεί και στην παραγωγή άλλων ειδών όπως το λαβράκι, η τσιπούρα και τα κυδώνια.

Οι βασικοί παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η Ισπανία (22%), η Γαλλία (17%), το Ηνωμένο Βασίλειο (16%), η Ιταλία (13%) και η Ελλάδα (8,5%), που από κοινού αντιστοιχούσαν περίπου στο 77% της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2011. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη η αξία της παραγωγής, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο κύριος παραγωγός (21%) και ακολουθεί η Γαλλία (19%), η Ελλάδα (13%) και η Ισπανία (12%). Τα δίθυρα μαλάκια (μύδια, στρείδια και κυδώνια) κυριαρχούν στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο παράγει κυρίως σολομό, ενώ η Ελλάδα παράγει κυρίως λαβράκι και τσιπούρα.

Επιπλέον, η μη μετρήσιμη αξία του θαλάσσιου πόρου δεν πρέπει να υποτιμάται, δεδομένου ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, την κοινωνική υγεία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Η χημική μόλυνση των εκβολών ποταμών και των παράκτιων περιοχών είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (μέσω της τροφικής αλυσίδας) και τις σχετικές παράκτιες βιομηχανίες, όπως η αλιεία. Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που μπορούν να παρέχουν εξαιρετική ευαισθησία με υψηλή επιλεκτικότητα είναι απαραίτητα.

Στα πλαίσια αυτά και στο περιθώριο της συνάντησης στην Πορτογαλία διερευνήθηκαν και νέες συνέργειες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και νέων καινοτόμων μεθόδων προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας. 


 
Θεσπρωτία: Η επιστημονική έρευνα για την προστασία και την ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτία: Η επιστημονική έρευνα για την προστασία και την ανάπτυξη της Ιχθυοκαλλιέργειας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 22, 2017 Rating: 5

Σελίδες