Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2017.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας “Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας” ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.289,22€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Επί αιτήματος Απόστολου Δήμου για επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτος καταβληθέντος.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση Χάρτας Εθελοντισμού Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Αρχική απόφαση για σύσταση εθελοντικών ομάδων στον Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας.
-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.


ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 131,66τμ από το με αριθ. 531 τεμάχιο αγροκτήματος Φασκομηλιάς Διανομής έτους 1956 που αναθεωρήθηκε το 1974 – 1976 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.025,48τμ από το με αριθ. 981 τεμάχιο Διανομής Μαργαριτίου έτους 1957 – 1958 στην Τ.Κ. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού 4.008,72τμ από το με αριθ. 981 τεμάχιο Διανομής Μαργαριτίου έτους 1957 - 1958 στην Τ.Κ. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ, σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 64.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ Πέρδικας (Βλάχα)- Τ.Κ Καστρίου –Δ Κ Γραικοχωρίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση 1ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην περιοχή ελαιοτριβείου Νέας Σελεύκειας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Συγκρότηση Επιτροπής - ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων, περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για την πυροπροστασία.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 0/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού του Δημοτικού Σχολείου Καστρίου.
- Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα της Ολυμπιακής Ακαδημίας Ηγουμενίτσας “Εκμάθηση κολύμβησης για παιδιά από 7 – 12 ετών” και ψήφιση πίστωσης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση μετάβασης αντιδημάρχου Μιχαήλ Γκίκα και εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Ηλία Λώλη σε Τρίκαλα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη για εξεύρεση μηχανημάτων για την Υπηρεσία καθαριότητας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση μετάβασης αντιδημάρχου Δημήτριου Πάκου στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο 13ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πίστωσης.
-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.


Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιουνίου 19, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες