• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Αποδοχή επιχορηγήσεων -Έγκριση Αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι κ. Παππά Ουρανία- Μποροδήμος Ιωάννης

  Ορισμός αιρετών μελών εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  Αποδοχή ένταξης του Δήμου Φιλιατών στο Ε.Π. ¨ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020¨με την πράξη << Ανάπτυξη – Βελτίωση Υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών >> με κωδικό ΟΠΣ: 5004083.
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 11/2017 απόφασης Δ.Σ ως προς τον ορισμό μελών Επιτροπής διοικητικής και Οικονομικής επιτροπής.
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  Πρόσληψη 7ατόμων με δίμηνη σύμβαση για πυρασφάλεια έτους 2017.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

  Έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων έτους 2017.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

  Επιχορήγηση Αθλητικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών- έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία


  Επιχορήγηση Πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Φιλιατών- έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Νάτση Μιχαήλ
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
  Κατανομή χρηματοδότησης της Σχολικής επιτροπής για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Β΄ Τριμήνου 2017.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
  Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε( Παράρτημα ) .
  - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
  Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση Συνδέσμου Φίλων Στρατού.
  - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
  Αίτημα παραχώρηση χρήσης αίθουσας από το παλαιό Δημαρχείο για την στέγαση του Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ.
  - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία
  Εκμίσθωση Δημοτικού κτιρίου ( τέως Κοινοτικού Γραφείο) στην Τ.Κ. Σμέρτου για λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
  Εκμίσθωση έκτασης στην Τ.Κ. Σμέρτου για την λειτουργία Σταβλικών εγκαταστάσεων .
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κεραμίτσας για την λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
  Καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίου παλαιού Δημαρχείου".
  - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Αποκατάσταση αύλειου χώρου του Ι.Ν. Παναγιάς τ.κ. Κρυονερίου".
  - Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad